webbsida

(web page) – dokument som är åtkomligt genom webben och nås med en webbadress (url). En webbsida är ett sammanhängande dokument med text, bild, video och ljud, och den kan vara hur lång som helst. Kallas även för ”hemsida”. Flera webbsidor som hör ihop kallas för webbplats (web site) eller sajt.