diffusion

i bildbehandling: ett sätt att komprimera bilder så att de kan användas i generativ konst. – De komprimerade bilderna ser ut som punktmoln. Forskare har upptäckt att två eller flera bilder som har komprimerats med diffusion kan slås ihop, så att det vid dekomprimering uppstår en ny bild. Den nya bilden har inslag från de ursprungliga bilderna. (Det blir inte alltid godtagbart.) En ingående beskrivning av diffusion finns på stablediffusionlitigation.com. – Ordet diffusion, som finns på svenska, men som kan översättas med utspridning, är besläktat med diffus.

[bildbehandling] [generativ AI] [ändrad 27 februari 2023]

bildgenerator

program som kan framställa bilder utifrån skrivna instruktioner. – Man kan till exempel få programmet att rita ”en dansande ko med hög hatt”. Bilderna kan se ut som teckningar, målningar eller fotografier. Underlaget brukar vara ett stort antal bilder som samlats in från internet (se skövling) och försetts med beskrivningar. Bildgeneratorer är en tillämpning av artificiell intelligens. Man talar också om generativ konst. Ett känt exempel är DALL‑E. – På engelska: image generator eller image synthesizer.

[generativ AI] [bildbehandling] [ändrad 27 februari 2023]

aktiv brusreducering

teknik som filtrerar bort ljud från omgivningen i hörlurar och hörsnäckor. – Aktiv brusreducering bygger på att mikrofoner, inbyggda på utsidan av lurarna / snäckorna, uppfångar ljud från omgivningen och lägger på dessa ljud, fast fasvända, i det som spelas upp i lurarna / snäckorna. (Att ljuden är fasvända innebär att ljudvågen vänds uppochner – ljudvågens toppar blir dalar och dalarna blir toppar.) Detta neutraliserar de oönskade ljuden, åtminstone till stor del. Aktiv brusreducering finns i många hörlurar och hörsnäckor i de högre prisklasserna. – På engelska: active noise reduction, ANC.

[ljud och bild] [14 december 2022]

Lensa AI

ett program som framställer porträtt som liknar målningar, baserade på fotografier. – Användaren skickar in minst tio foton på sig själv och får sedan något som liknar ett målat porträtt, som kan modifieras på olika sätt. Man kan byta ut klädsel och bakgrund och bättra på ansiktet. Porträtten kallas för ”magic avatars”. Tjänsten är en tillämpning av artificiell intelligens, AI. – Tjänsten har kritiserats för att den ibland genererar pornografiska bilder, även av barn – trots att tjänstens policy inte tillåter sådant. Det har också ifrågasatts om Lensa AI verkligen raderar fotografierna efter att porträtten har genererats. – Lensa AI är en avgiftsbelagd tjänst från företaget Prisma AI (prisma-ai.com). Den lanserades 2018, men ”magic avatars” kom i slutet av 2022. – Se prisma‑ai.com/lensa.

[ai] [bildbehandling] [8 december 2022]

neural radiance fields

(NeRF) – en metod för framställning av tredimensionella bilder utifrån tvådimensionella bilder. – Med tredimensionell menas här att den digitala beskrivningen av motivet anges med höjd, bredd och djup. Detta trots att de tvådimensionella bilderna som är indata inte har information om djup, och inte heller om de absoluta avstånden mellan delar av motivet. Tekniken är baserad på artificiella neuronnät. Det behövs många bilder av motivet, tagna från olika håll. Förutom att NeRF på olika sätt försöker fastställa koordinaterna för varje del av motivet (höjd, bredd, djup) arbetar NeRF också med radians, alltså hur mycket ljus som avges. Som alla tecknare vet är sådant som skuggor och dagrar sätt att antyda föremåls form, och den informationen används här. Genom att sammanställa vad systemet från fram genom att analysera många bilder tagna ur olika vinklar kan det generera en realistisk tredimensionell bild. – Se denna artikel från Cornell‑universitetet: arxiv.org/abs….

[bildbehandling] [3d] [27 november 2022]