skiffer

en svensk tjänst för videokonferenser med hög säkerhet. – skiffer har utvecklats av de svenska företagen Tutus (tutus.se) och Teracom (teracom.se). – Tjänsten drivs från en säkerhetsklassad serverhall och kan användas med de vanligaste webbläsarna samt med appar för Android och iPhone. skiffer är avgiftsfri för samhällsviktiga verksamheter. – Namnet skiffer skrivs vanligtvis med liten begynnelsebokstav. – Mer på Tutus webbsidor.

[it-säkerhet] [skyddad kommunikation] [videoteknik] [16 februari 2021]

ytupplösning

mått på en bilds detaljrikedom, angett som antal bildpunkter per längdenhet. Detta mäts på en bildskärm eller på en utskrift på papper eller annat material. Längdenheten är ofta tum, men upplösningen kan naturligtvis anges relativt vilket längdmått som helst. Ytupplösning är den traditionella betydelsen av upplösning. – Jämför med filupplösning.

[upplösning] [26 december 2020]

filupplösning

antalet bildpunkter i en bild, lagrad som bildfil. Anges som längd gånger höjd, till exempel 1024×512 pixel. Eftersom en bildfil kan visas på bildskärmar av olika storlek, eller skrivas ut i valfri storlek, är detta inte upplösning i traditionell betydelse (ytupplösning) – upplösningen kan inte anges i relation till ett bestämt längdmått.

[bildbehandling] [26 december 2020]

podd

ljudfil med tal och ibland också musik, som sänds över internet som ett radioprogram. Kallas också för poddradio eller poddsändning. Man kan se poddar som ett slags bloggar med tal i stället för text. – Poddar kan vara inspelade i förväg eller direktsändas. Man kan lyssna när podden sänds eller i efterhand. Vid direktsändning finns ofta möjlighet att skicka in frågor och kommentarer till programmet. Länkar till poddar brukar finnas på utgivarens webbsidor, men man kan också abonnera på poddar med RSS eller liknande. Även video kan sändas som poddar (podd-tv). – Poddar är ett billigt sätt att nå i princip hela världen – allt som behövs är en dator med mikrofon, vid behov också kamera, och ett lämpligt program, samt ett sätt att nå lyssnare. Under 2010-talet har poddar blivit vanliga och omsätter stora belopp. – Ordet podd är en försvenskning av pod som i sin tur är en kortform av podcast. – Jämför med Play, det vanliga varumärket för radio- och tv-bolagens sätt att göra program tillgängliga i efterhand över internet.

[poddar] [26 oktober 2020]

rubber hose

– eller rubber-hose, rubberhose – gummislang:

  1. rubber hose cryptanalysis – ”kryptoanalys med knogjärn” – det att någon tvingas avslöja nyckeln till ett krypterat meddelande genom hot, tvång, misshandel eller tortyr. (Rubber hoses, gummislangar, används som ett slags piskor);
  2. rubber hose cryptography, rubber hose file system – beteckning på system för förnekbar kryptering. Syftet är att det inte ska löna sig att tvinga någon att avslöja krypteringsnyckeln (rubber hose cryptanalysis). Även om personen lämnar ifrån sig nyckeln kommer det att finnas filer på hårddisken (eller annan lagringsenhet) som inte syns för inkräktaren. Det behövs ytterligare lösenord för att man ens ska se att de filerna existerar. Det ska alltså inte gå för en utomstående att hitta alla krypterade filer på en hårddisk / SSD. Principerna för rubber hose cryptography formulerades under åren 1997–2000 av Julian Assange, Suelette Dreyfus (på Twitter) och Ralf Weinmann. – Se denna artikel (arkiverad). Det finns ett filsystem som heter Rubberhose och som tillämpar principerna i artikeln, men det underhålls inte. Ett liknande system är TrueCrypt (se SourceForge: länk). – Utvecklingsprojektet Rubberhose gick först under namnet Marutukku;
  3. rubber hose animation – ”gummislangsanimering” – en tidig stil i tecknade filmer där armar och ben tecknades böjliga som gummislangar: de hade inga armbågar, knän eller handleder.

[kryptering] [rörliga bilder] [13 september 2020]

RDS

  1. förkortning för [Amazon] relational database service – en tjänst för att lägga upp och hantera relationsdatabaser i Amazons molntjänst AWS. RDS introducerades 2009. – Se Amazons webbsidor;
  2. Radio data system – en teknik för att lägga in små mängder digital information i radiosändningar på FM-bandet. Det är RDS som gör att man kan se radiokanalens namn i radiomottagarens teckenfönster, och det är RDS som gör att man kan lyssna på samma rikstäckande radiokanal i bilen under en långresa: RDS gör att mottagaren byter frekvens automatiskt och omärkligt när det behövs. – Se Sveriges Radios webbsidor.

[databaser] [förkortningar på R] [molnet] [radio och tv] [8 juli 2020]