Unixfilosofin

principer för mjukvaruutveckling som formulerades under utvecklingen av Unix. De tre vanligaste principerna är:

  1. – Skriv program som gör en enda sak, men som gör det bra;
  2. – Skriv program som fungerar ihop;
  3. – Skriv program som hanterar textflöden, för det är ett gränssnitt som fungerar överallt.

– Den förste som formulerade Unixfilosofin var Ken Thompson. Hans kollega Joe Condon† (se Wikipedia) hävdade att den kunde sammanfattas i en regel: ”Undvik assembler. – Första omnämnandet i tryck är denna artikel från 1978. – Det bör nämnas att det i efterhand kan vara svårt att se hur mycket Unix, när det var nytt, skilde sig från tidigare ope­ra­tiv­system. Mer allmänt kan man säga att Unixfilosofin gick ut på att skapa ett modulärt operativsystem till skillnad från äldre, monolitiska system. Det skulle vara lätt, även för ovana programmerare, att kombinera komponenter så att de fungerade ihop. Principerna kan givetvis tillämpas i andra miljöer än Unix. – Unixfilosofin har uttryckts på många sätt sedan dess – läs mer i Wikipedia. – På engelska: the Unix philosophy. – Läs också om Demeters lag och om komponerbarhet.

[programmering] [unix] [ändrad 19 april 2022]