Unixfilosofin

(the Unix philosophy) – principer för mjukvaruutveckling som formulerats under arbetet med Unix. De tre vanligaste principerna är:

  1. – Skriv program som gör en enda sak, men som gör det bra;
  2. – Skriv program som fungerar ihop;
  3. – Skriv program som hanterar textflöden, för det är ett gränssnitt som fungerar överallt.

– Den förste som formulerade Unixfilosofin var Ken Thompson. Hans kollega Joe Condon hävdade att den kunde sammanfattas i en regel: ”Undvik assembler. Det bör nämnas att det i efterhand kan vara svårt att se hur mycket Unix, när det var nytt, skilde sig från tidigare ope­ra­tiv­system. Principerna kan givetvis tillämpas i andra miljöer än Unix. – Unixfilosofin har uttryckts på många sätt sedan dess – läs mer i Wikipedia. – Läs också om Demeters lag.

[programmering] [unix] [ändrad 23 december 2017]

Dagens ord: 2020-03-21