komponerbar

(composable) – möjlig att sätta samman av självständigt utvecklade komponenter. – Termen komponerbar används om mjukvara som har utformats för att kunna kombineras med annan mjukvara utan särskilda åtgärder eller modifieringar (jämför med Unixfilosofin). Det används också om systemutveckling baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med lågkod. – Ordet komponerbar används också om hårdvara i motsvarande betydelse: enheterna ska kunna kopplas samman direkt på ett ändamålsenligt sätt. Se också modulär infrastruktur. – Språkligt: Kombinerbar skulle kanske vara en bättre term, men komponerbar är den vanliga försvenskningen av composable.

[hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [25 november 2021]

Dagens ord: 2021-12-11