Scrum

metodik för ledning av systemutveckling, avsedd för snabb utveckling av system med specifikationer som kan förändras under arbetets gång. – Man utvecklar potentiellt levererbara system i perioder på två till fyra veckor. Efter varje period fastställs nya krav som införs i systemet under nästa omgång. Detta upprepas tills produkten är klar. – Scrum förknippas med så kallad agil systemutveckling, men är förenligt med flera metoder och filosofier för systemutveckling: det är ett sätt att styra arbetet och samla upp lösa trådar. Scrum är iterativt och inkrementellt. – Scrum utvecklades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber (externa länkar) i början av 1990-talet. – Läs också om scrummerfall och om DevOps.

[systemutveckling] [ändrad 18 december 2018]