DevOps

i systemutveckling: en rörelse som vill minska avståndet mellan utvecklare och it-drift. (Developers och operations.) – Idén anknyter till agil systemutveckling. – Strävar bland annat efter att hantera paradoxen att de som sköter it‑driften vill ha stabila system som inte förändras eller beter sig oförutsägbart, medan utvecklarna (i synnerhet i agil systemutveckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt för att se hur den fungerar i praktiken. Den motsättningen ska minskas genom att utvecklare och systemansvariga har en löpande dialog, och genom att så mycket som möjligt av installation av nya program och uppdateringar sköts med automatik. – Läs mer om DevOps i Wikipedia. – Läs också om ChatOps, NoOps och kontinuerlig leverans.

[ord på ops] [programmering] [systemutveckling] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2018-07-28