DevOps

i systemutveckling: en rörelse som vill minska av­ståndet mellan ut­vecklare och it-drift. (Developers och operations.) – Idén an­knyter till agil systemutveckling. – Strävar bland annat efter att hantera para­doxen att de som sköter datadriften vill ha stabila system som inte för­ändras eller beter sig oför­ut­säg­bart, medan ut­vecklarna (i synner­het i agil system­ut­veckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt för att se hur den fungerar i praktiken. Den motsättningen ska minskas genom att utvecklare och systemansvariga har en löpande dialog, och genom att så mycket som möjligt av installation av nya program och uppdateringar sköts med automatik. – Läs mer om DevOps i Wikipedia. – Läs också om ChatOps, NoOps och kontinuerlig leverans.

[ord på ops] [programmering] [systemutveckling] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2018-07-28