devops

i systemutveckling: rörelse som vill minska av­ståndet mellan ut­vecklare och it-drift. (Developers och operations.) An­knyter till agil system­ut­veckling. – Strävar bland annat efter att hantera para­doxen att de som sköter datadriften vill ha stabila system som inte för­ändras eller beter sig oför­ut­säg­bart, medan ut­vecklarna (i synner­het i agil system­ut­veckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt. Den motsättningen ska minskas genom att utvecklare och systemansvariga har en löpande dialog och genom att så mycket som möjligt av installation av nya program och uppdateringar sköts med automatik. – Läs mer om devops i Wikipedia* (länk). – Läs också om chatops, noops och kontinuerlig leverans.