iterativ

(iterative) – i omgångar, upprepande, med successiva förbättringar eller omarbetningar:

  1. – i systemutveckling: iterativ system­utveckling – systemutvecklingsmetod där man snabbt bygger ett körbart system som sedan omarbetas till förbättrade versioner (iterationer) tills det fungerar som man vill. – Se också topdown. – Iterativ ska inte för­­växlas med inkremen­tell;
  2. – i programmering: se iteration.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]