iterativ

(iterative) – i omgångar, upprepande, med successiva förbättringar eller omarbetningar:

  1. – i systemutveckling: iterativ system­utveckling – system­­utveck­lings­metod där man snabbt bygger ett kör­bart system som sedan omarbetas till förbätt­rade versioner (itera­tioner) tills det fungerar som man vill. – Se också top-down. – Iterativ ska inte för­­växlas med inkre­men­tell;
  2. – i programmering: se iteration.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 27 april 2020]