kravspecifikation

kravspec – i system­ut­veck­ling: förteckning över de funk­tioner och egenskaper som ska finnas i ett beställt it-system. – Jäm­för med produktdefi­ni­tion. – På engelska: requirements, specification of requirements, requirements specification. – Se också specifikation. – Allmänt: Synen på kravspecifikationer har ändrats i och med att agil systemutveckling och liknande metoder har kommit bruk. Man vill inte längre se kravspecen som ett statiskt dokument som fastställs innan utvecklingsarbetet inleds och som, när produkten är färdig, tas fram för att man ska se ifall allt finns med. (Och om något viktigt saknades i kravspecen fick beställaren skylla sig själv.) Numera har man en mer dynamisk syn på kravspecifikationen: nya krav kan tillkomma under arbetets gång, ofta på initiativ av utvecklarna, andra kan falla bort. Detta sker i en ständig dialog.

[systemutveckling] [ändrad 16 oktober 2021]