Singularity university

ett institut som utbildar människor för att ta sig an stora ut­maningar. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörj­ning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singu­lar­i­ty university är kanske mest känt för sina avancerade sommarkurser som anordnas i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Singularity uni­ver­si­ty har också andra kurser. – Trots namnet är det inget universitet i formell bemärkelse: det är en registrerad väl­gören­hets­organisation. – Singu­lar­i­ty university grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurz­weil. Namnet syftar på Ray Kurz­weils tes om singula­ri­tet­en. – Singularity university tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity institutes, verksam­het, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine in­tel­li­gence research institute, MIRO. – Se su.org.

[forskning] [ändrad 12 april 2022]