Singularity Group

en amerikansk organisation som utbildar människor för att de ska kunna ta sig an stora utmaningar. Hette Singularity University fram till 2021. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörjning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singular­i­ty university var inte något universitet, trots namnet. Det var känt för sina avancerade sommarkurser som anordnades i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Sedan 2021 talas det i stället om leadership programs. – Singularity Group bildades 2021 som en omstrukturering av verksamheten. Numera används namnet Singularity University sällan eller aldrig – men se su.org/university. – Singular­i­ty University grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurzweil. Namnet syftade på Ray Kurzweils tes om singulari­tet­en. – Singularity University tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity Institutes, verksamhet, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine intelligence research institute, MIRO. – Se su.org. – Observera att det också finns en Singularity Group i Tyskland – se singularitygroup.net.

[forskning] [namnbyte] [ändrad 6 oktober 2022]