Ethernet TSN

ethernet time-sensitive networking – satsning på att göra data­kom­mu­ni­ka­tion tillförlitligt snabb. Det ska inte bli några oförutsägbara dröjsmål. Detta har blivit nödvändigt eftersom datakommunikation med ethernet allt mer används för kommunikation mellan maskiner, till exempel fordon, där långsam kom­munikation kan få allvarliga följder. Arbete på Ethernet TSN har pågått i flera år på internets tekniska ledningsgrupp IEEE (länk). I november 2016 tog University of New Hampshire (unh.edu) initiativ till en bred branschsatsning på Ethernet TSN med tre konsortier:

  • – Automotive Networking – för motorfordon;
  • – Industrial Networking – för industriell användning:
  • ProAV Networking – för professionell ljud och bild.

– Se denna sammanställning från University of New Hampshire.

[bilar] [industriell it] [ljud och bild] [nätverk] [ändrad 5 maj 2017]

Sics

Swedish institute of computer science – svenskt forsknings­institut med in­riktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvud­kontor), Uppsala, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT. – Se sics.se.

SAIL

Stanford artificial intelligence laboratory – forskningsavdelning på Stanford-universitetet. Heter numera SAIL Toyota center for AI research at Stanford, se aicenter.stanford.edu. – SAIL grundades 1963, och var ledande inom artificiell in­tel­li­gens på 1960- och 1970‑talen. Läs historik här. – För­kort­ningen SAIL står också för programspråket Stanford artificial intelligence language (se Wikipedia).

[ai] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [programspråk] [ändrad 29 augusti 2017]