Ethernet TSN

ethernet time-sensitive networking – satsning på att göra data­kom­mu­ni­ka­tion tillförlitligt snabb. Det ska inte bli några oförutsägbara dröjsmål. Detta har blivit nödvändigt eftersom datakommunikation med ethernet allt mer används för kommunikation mellan maskiner, till exempel fordon, där långsam kom­munikation kan få allvarliga följder. Arbete på Ethernet TSN har pågått i flera år på internets tekniska ledningsgrupp IEEE (länk). I november 2016 tog University of New Hampshire (unh.edu) initiativ till en bred branschsatsning på Ethernet TSN med tre konsortier:

  • – Automotive Networking – för motorfordon;
  • – Industrial Networking – för industriell användning:
  • ProAV Networking – för professionell ljud och bild.

– Se denna sammanställning från University of New Hampshire.

Open Access 2020

internationell kampanj för fri tillgång till artiklar i vetenskapliga och lärda tidskrifter. – Se oa2020.org.

Swe-Clarin

svensk forskningsdatabas för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. – Swe-Clarin ska innehålla text, foton, ljudinspelningar, film och annat som kan vara underlag för forskning. Materialet ska analyseras och systematiseras med hjälp av språkteknologi. Man ska till exempel kunna göra sökningar i ljudinspelningar. Verksamheten inleddes 2015. – Clarin står för Common language resources and technology infrastructure. Swe-Clarin är den svenska grenen av ett europeiskt projekt med namnet Clarin. – Se sweclarin.se.

Sics

Swedish institute of computer science – svenskt forsknings­institut med in­riktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvud­kontor), Uppsala, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT. – Se sics.se.

mp3pro

filformat för komprimerad digital musik, utvecklad av tyska Fraun­hofer­institutet (länk), lanserat som­maren 2002. – Mp3pro komprimerar 1:20 (dubbelt så mycket som vanlig mp3), men med samma ljud­kval­i­tet. For­matet är också framåt- och bakåt-kompatibelt med mp3. – Se också aac.

[filformat] [musik]