singularitet

i matematik: ett värde eller en punkt som den vanliga matematiken inte kan tillämpas på. – Ett vanligt exempel är kurvan för 1/x, som har en singularitet när x=0. För alla andra värden på x går 1/x att beräkna, men 1/0 går inte att beräkna, så där resultatet av den beräk­ningen skulle finnas på kurvan finns i stället en singularitet. Ett annat exempel är skuggan av en tråd som korsar sig själv. Varje punkt i skuggan motsvaras av en punkt på tråden, utom punkten där tråden korsar sig själv: där motsvarar punkten på skuggan två punkter på tråden. Det innebär också att det är omöjligt att beräkna en tangent för just den punkten på skuggan. Det finns många andra exempel på singulariteter. – Ordet singularitet används också om säll­synta och oväntade företeelser och om hopp i ut­veck­lingen – se Singularity Group och Ray Kurz­weil. – På engelska: singularity.

[matematik] [ändrad 6 oktober 2022]

Dagens ord: 2015-03-28