singularitet

(singularity) – i matematik: ett värde eller en punkt som den vanliga matematiken inte kan tillämpas på. – Ett vanligt exempel är kurvan för 1/x, som har en singularitet när x=0. För alla andra värden på x går 1/x att beräkna, men 1/0 går inte att beräkna, så där resultatet av den be­räk­ningen skulle finnas på kurvan finns i stället en singularitet. Ett annat exempel är skuggan av en tråd som korsar sig själv. Varje punkt i skuggan motsvaras av en punkt på tråden, utom punkten där tråden korsar sig själv: där mot­svarar punkten på skuggan två punkter på tråden. Det inne­bär också att det är omöjligt att beräkna en tangent för just den punkten på skuggan. Det finns många andra exempel på singulariteter. – Ordet singularitet används också om säll­synta och oväntade före­teelser och om hopp i ut­veck­lingen – se Singularity university och Ray Kurz­weil.

[matematik] [ändrad 25 juni 2017]

Dagens ord: 2015-03-28