Google

världens ledande sökmotor för webben. – Google startades 1998 av Stan­ford-studenterna Sergey Brin (länk) och Larry Page (länk). – Google är ett webbindex, liksom nerlagda Alta­vista†, men Google har sedan starten varit bättre än kon­­kur­renterna på rankning, alltså att placera de troligen mest in­tres­santa sidorna överst i träfflistorna. Det gjordes med ett program som heter Pagerank (se också Google Panda). 2013 infördes sökalgoritmen Hummingbird. – Grundarna en­visas också med att hålla Google fritt från annan reklam än korta text­snuttar (sponsrade länkar). – Google blev snabbt den största sök­motorn på webben. Ko­nkurrenten Yahoo an­vände Googles sök­motor fram till februari 2004. (Yahoos medgrundare David Filo var en av Googles första finansiärer.) – Google släppte 2008 webbläsaren Chrome. 2009 tillkännagavs Google Wave (numera Apache Wave), en plattform för elektronisk kommunikation, 2010 överlåten till Apache software foundation. – Ett operativ­system för mobil­tele­foner, Android, släpptes 2007, och i början av 2010 började Google sälja en egen­­utveck­lad mobil­­tele­fon under varu­­märket Nexus, från oktober 2016 med namnet Pixel, senare också surf­­plattor. – 2009 med­delade Google också att före­taget också ut­vecklar ett operativ­­system för person­datorer, Chrome OS. – I augusti 2009 släpptes på prov en om­arbetad version av sök­motorn, Caffeine†, senare in­dragen. I maj 2010 till­känna­gavs Google TV. – I augusti 2011 köpte Google Motorolas mobil­­tele­fon­­till­verk­ning, men sålde i januari 2014 före­­taget vidare till Lenovo. (Se också Project Ara.) – Sedan 2005 ut­veck­lar Google förar­lösa bilar, vilket har lett till att flera ame­ri­kan­ska delstater har infört lagar som, förutsatt att flera hårda krav är uppfyllda, tillåter förar­lösa bilar på vägarna. (Se google.com/selfdrivingcar.) – Under 2012 och där­efter har Google ut­vecklat inter­aktiva glas­ögon, Google Glass, se Pro­ject Aura. – I februari 2014 köpte Google före­taget Nest, som ut­vecklar smarta termo­­stater och brand­­varnare. – Google blev mobiloperatör våren 2015, se Project Fi. – Google för­medlar också annonser till andra ägares webb­sidor, se Adsense. – I augusti 2015 bildades moder­bolaget Alpha­bet: Google ska i fort­sätt­ningen enbart ägna sig åt sök­motorn och det som hör ihop med den, medan andra verk­sam­heter, som förar­lösa bilar, ska drivas i andra bolag under Alphabet. – Namnet Google an­spelar på talet googol (mer ingående historik finns på den länken). – Se också fwse och xoogler. – Fler sökmotorer.

[företag] [sökmotorer] [ändrad 15 april 2017]