Machine intelligence research institute

(MIRI) – ett amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för artificiell intelligens samt anordnar konferenser och avancerade kurser. – MIRI grundades år 2000, och hette då The Singularity institute for artificial intelligence. Institutets konferensverk­sam­het togs 2012 över av dåvarande Singularity university (numera Singularity Group), och då bytte institutet namn för att undvika sammanblandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singulariteten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 6 oktober 2022]