Machine intelligence research institute

(MIRI) – tidigare The Singularity institute for artificial intelligence – amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för arti­ficiell intelligens samt anordnar kon­fe­renser och avancerade kurser. Insti­tutets konferens­verk­sam­het togs 2012 över av Singularity university, och då bytte institutet namn för att undvika samman­blandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singu­la­ri­teten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 18 augusti 2017]