Vulnerabilities equities process

(VEP) – procedur för hur USA:s säkerhets- och underrättelseorgan ska avgöra ifall en sår­bar­het som de har upptäckt i ett program eller hårdvara ska meddelas tillverkaren eller hållas hemlig. Det berör främst, men inte enbart, CIA och NSA. – Om sårbarheten hålls hemlig och bara är känd av säkerhets­- och underrättelseorganen kan de givetvis utnyttja den för att avläsa, avlyssna och övervaka kommunikationer i hemlighet. Det ska vägas mot risken för att någon annan, till exempel Ryssland, Kina eller en kriminell organisation, också har upptäckt sårbarheten och utnyttjar den. För att undvika det är det bäst att meddela tillverkaren så snart som möjligt. – VEP har funnits sedan 2008, men blev känt först 2016. – Läs mer på Epics webbsidor. Texten med strykningar finns på EFF:s webbsidor (länk).

[avlyssning] [sårbarheter] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 9 mars 2017]

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

en svensk myndighet som har tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av övervakning och hemlig information. – Tillsynen gäller bland annat avlyssning och övervakning av telefon- och datatrafik, skyddade iden­ti­teter och polisens hantering av personuppgifter. – Nämnden har funnits sedan 2008. Den tog över den tidigare Registernämndens uppgifter. – Se sakint.se.

[avlyssning] [svenska myndigheter] [övervakning] [ändrad 18 oktober 2021]

– In English: The Swedish commission on security and integrity protection is a government agency that supervises the use by law enforcement agencies of secret surveillance and of qualified assumed identities and associated activities. The Commission also supervises the processing of personal data by the Swedish police. – See sakint.se (in English). – For more summaries in English, please click on this link.

 

Kickass Torrents

kickass(KAT) – en webbsajt som var ett omfattande index över torrent-filer, stängd den 20 juli 2016. Kickass Torrents underlättade alltså sökning efter och nerladdning av material som hade publicerats i Bittorrent-systemet. Till stor del var det filmer och tv-program. – Kickass Torrents grundades 2008, och fick över en miljon besökare dagligen. Det räknades som den största sajten i sitt slag. – Sajten drogs upprepade gånger inför rätta för intrång i upphovsrätten och fick sin domän beslag­tagen, men flyttade då verksamheten till en annan domän. Kickass Torrents blockerades också av bland annat Google. Sajtens utgivare hävdade att de respekterade upphovsrätten och tog bort material om upp­hovs­rätts­ägaren begärde det. – Eftersom materialet distribuerades med torrent-teknik blev alla som laddade ner piratkopierade filmer och tv-program från Kickass Torrent i princip medskyldiga till brott mot upphovsrättslagen. Grundprincipen i Bittorrent-protokollet är nämligen att när en dator tar emot torrentfiler så skickar den samtidigt filerna vidare till andra. – Den 20 juli 2016 beslag­tog USA:s justitiedepartement Kickass Torrents domän kat.cr och stängde den. Andra domäner knutna till Kickass Torrents stängdes då frivilligt. Ukrainaren Artem Vaulin begärdes samtidigt häktad av USA och greps i Polen. Enligt förundersökningen hade Kickass Torrents tjänat tolv miljoner dollar om året i annonsintäkter. – Verksamheten finansierades med annonser. – Se kat.cr (stängd).

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 29 maj 2020]

Technorati

  1. – tidigare namn på annonseringsplattform för bloggar, använt 2014–2016. Den hjälper bloggare att hitta annonsörer. – Se technorati.com (nu: synacor.com);
  2. – tidigare: en sökmotor för bloggar, utvecklad av David Sifry (sifry.com), lanserad 2008. Tech­no­rati indexerade många miljoner bloggar och presenterade resultaten med de färskaste inläggen överst. Första året indexerade Technorati bloggar på många språk, men från 2009 bara engelskspråkiga bloggar.

– Sökmotorn Technorati slutade att indexera bloggar i maj 2014 och gick då över till att mäkla annonser till bloggar. 2016 köptes Technorati av Synacor (länk) för tre miljoner dollar. – Ordet: ett av flera ord som slutar på -rati som i literati.

[bloggar] [namnbyte] [ord på -rati] [ändrad 11 april 2018]

Nakamoto, Satoshi

pseudonym för uppfinnaren av tekniken bakom bitcoin. – Na­ka­moto beskrev idén 2008 i artikeln ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system” (länk). Han var också med och startade bitcoin-nätverket, men drog sig ur 2010. – Vem eller vilka som står bakom pseudo­nymen har varit okänt. De som har sam­arbetat med Nakamoto har gjort det genom nätet. En lista över ut­pekade personer bakom namnet finns i artikeln om Nakamoto i Wikipedia. – I maj 2016 trädde australiern Craig Wright fram och påstod att han var Satoshi Nakamoto, se artikel hos BBC (länk). Han hade blivit utpekad i december 2015, men då bekräftade han inte. Alla är fort­farande inte övertygade, se artikel i Wired (länk). Craig Wright tog kort därefter tillbaka påståendet. – Na­ka­moto, vem det än är, äger minst en miljon bitcoin i kända bit­coin­konton (plån­böcker). Det motsvarade i december 2015 över 400 miljoner dollar. – Se också artikel om Nakamoto på Bitcoin­wiki (länk).

[kryptovalutor] [pseudonymer] [ändrad 13 februari 2018]

Google I/O

en årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

Singularity university

ett institut som utbildar människor för att ta sig an stora ut­maningar. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörj­ning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singu­lar­i­ty university är kanske mest känt för sina avancerade sommarkurser som anordnas i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Singularity uni­ver­si­ty har också andra kurser. – Trots namnet är det inget universitet i formell bemärkelse: det är en registrerad väl­gören­hets­organisation. – Singu­lar­i­ty university grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurz­weil. Namnet syftar på Ray Kurz­weils tes om singula­ri­tet­en. – Singularity university tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity institutes, verksam­het, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine in­tel­li­gence research institute, MIRO. – Se su.org.

[forskning] [ändrad 12 april 2022]