Magic Leap

ett amerikanskt företag som utvecklar inter­aktiva glasögon. – Den första produkten, Magic Leap One (länk), började säljas i USA i augusti 2018. Företaget, som grundades 2010, har varit hemlig­hets­fullt, men målet har varit glasögon som visar vad som kallas för blandad verklig­het; Magic Leap kallar det för cinematic reality. Det vill säga att datorspel, specialeffekter och underhållning genom glasögonen ska kunna överlagras på den vanliga verkligheten på ett naturtroget sätt. Användaren ska kunna se en blandning av verklighet och datoranimeringar. – I december 2016 hävdade journalisten Reed Albergotti (finns på Twitter) att förhandsinformationen från Magic Leap var kraftigt överdriven, och att förväntning­arna inte kommer att kunna infrias. Se denna artikel (som kräver konto). – I mars 2018 fanns det fortfarande ingen hårdvara att granska, men Magic Leap presenterade utvecklingsverktyg för glasögonen, se developer.magicleap.com. De första glasögonen lanserades som sagt i augusti 2018, och i februari 2019 ingick Magic Leap avtal med tv‑kanalen CNN om att köra CNN:s kanaler i glasögonen (se pressmeddelande). Det ska vara möjligt att visa flera tv‑kanaler samtidigt i glasögonen – som samtidigt släpper igenom en vy av den fysiska omgivningen. – Se magicleap.com.

[glasögon] [ändrad 24 augusti 2020]