datoranimering

(computer animation) – framställning av film med dator­program. Dels fram­ställning av hela tecknade lång­filmer, dels fram­ställning av special­effekter (se vfx) som ingår i filmer som spelats in på vanligt sätt. Kända film­bolag som gör dator­animerade filmer är Dream­works (länk) och Pixar.