blandad verklighet

(mixed reality) – virtuell verklighet som verkar höra ihop med den materiella verk­lig­heten. Alltså ungefär som i en film där dator­animationer blandas med filmfoto, men med den skillnaden att blandad verk­lig­het genereras i realtid. Användaren upplever blandad verk­lig­het genom en VR‑hjälm eller inter­aktiva glas­ögon. – Skill­­naden mellan blandad verklighet och för­stärkt verk­lig­het (augmented reality) är inte skarp, men i för­stärkt verk­lig­het är de virtuella inslagen (till exempel text) lätta att urskilja, medan blandad verk­lig­het vill ge en illusion av att de virtuella inslagen ingår i samma värld som de materiella. – Se också Micro­soft Hololens.

[användargränssnitt] [virtuell verklighet] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2015-06-01