blandad verklighet

(mixed reality) – virtuell verklighet som verkar höra ihop med den materiella verk­lig­heten. Alltså ungefär som i en film där datoranimationer blandas med filmfoto, men med den skillnaden att blandad verklighet genereras i realtid. Användaren upplever blandad verk­lig­het genom en VR‑hjälm eller interaktiva glasögon. – Skillnaden mellan blandad verklighet och förstärkt verklig­het (augmented reality) är inte skarp, men i för­stärkt verklighet är de virtuella inslagen (till exempel text) lätta att urskilja, medan blandad verklighet vill ge en illusion av att de virtuella inslagen ingår i samma värld som de materiella. – Se också Microsoft Hololens.

[användargränssnitt] [verkligheter] [virtuell verklighet] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2015-06-01