VR-glasögon

Vr-glasögon.
Vr-glasögon.

glasögonliknande anordning för visning av virtuell verklighet. – VR‑glas­ögon har små bildskärmar direkt framför ögonen och sensorer som upp­fångar huvudets rörelser och bärarens rörelser i rummet. Bildskärmarna visar rörliga bilder, ofta stereo­skop­iska, av en virtuell värld som genereras av ett datorprogram. Bilderna anpassas till huvudets och bärarens rörelser så att omgivningen ska verka stabil. Datorprogrammet körs oftast i en separat dator som kommunicerar med glasögonen med kabel eller tråd­löst. VR‑glasögon brukar också ha hörlurar. De kan också ha inbyggd videokamera och sensorer för annat än rörelser. – VR‑glasögon är en vidareutveckling av VR‑hjälmar.  De var årets julklapp 2016 enligt HUI Research, se denna länk.– Skillnaden mot inter­aktiva glasögon är att interaktiva glasögon låter bäraren se sin materiella omgivning.

[virtuell verklighet] [ändrad 11 juni 2017]

Zeiss smart glasses

linser för interaktiva glasögon, utveck­lade av tyska optikföre­taget Zeiss. De visades upp i januari 2016. – Linserna är utformade för att monteras i bågar med normalt utseende, och skiljer sig knappt märkbart från vanliga glasögon­linser. Linserna kan slipas med styrka som vilka glas­ögon­linser som helst. – Lins­erna har ett litet parti i kanten som är slipat som en fresnellins (se Wikipedia), och som projicerar en bild från en mycket liten projektor som är monterad i bågarna. Bilden verkar då sväva i luften framför bäraren (en virtuell bild). Det hela kan styras från en smart mobil eller en smart klocka. – Tekniken är inte beroende av något särskilt operativ­system: det är i grunden bara ett sätt att projicera bilder. De första testarna uppger att skillnaden i vikt jämfört med vanliga glasögon är omärkbar, och att det fresnelslipade partiet av linserna knappt syns. – Zeiss till­verkar inte bågar, utan tänker sälja linserna till företag som vill använda dem i inter­aktiva glasögon. – Se press­med­delande från Zeiss (borttaget). – I samarbete med Deutsche Telecom har Zeiss bildat bolaget Tooz (tooztech.com) för att utveckla tekniken.

[glasögon] [ändrad 22 augusti 2019]

GiveVision

projekt som utvecklar interaktiva glas­ögon för blinda och synskadade. Give­vision ska ha ansikts­igen­känning och med syn­te­tiskt tal tala om för användaren att någon som hon känner närmar sig, och vem det är. Glasögonen ska också känna igen miljöer, tala om var dörren är och läsa text och pris­lappar. Givevision testades första gången i slutet av 2015. Det finns ännu inte att köpa i augusti 2018. Projektet har utvecklat SightPlus, ett hjälpmedel för personer med nedsatt syn, baserat på en smart mobiltelefon som placeras framför ögonen i en mask. – Se givevision.net.

[glasögon] [tillgängligt] [ändrad 6 augusti 2018]

Microsoft HoloLens

glasögon från Microsoft för virtuell verklig­het. – Glas­ögonen är ett mellanting mellan inter­aktiva glas­ögon och VR‑hjälm. De visades upp i januari 2015. De ger så kallad blandad verk­lig­het (mixed reality), det vill säga att användaren ser både sin materiella omgivning och tre­dimensionella och rörliga bilder som genereras av glas­ögonen och som passar in i omgivningen. – Se Microsofts webbsidor. – Se också holo­gram och förstärkt verk­lig­het.

[glasögon] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 18 juni 2018]

Magic Leap

ett amerikanskt företag som utvecklar inter­aktiva glasögon. Den första produkten, Magic Leap One (länk), började säljas i USA i augusti 2018. Företaget har varit hemlig­hets­fullt, men målet har varit glasögon som visar vad som kallas för blandad verklig­het. Magic Leap kallar det för cinematic reality. Det vill säga att datorspel, specialeffekter och underhållning genom glasögonen ska kunna överlagras på den vanliga verkligheten på ett naturtroget sätt. Användaren ska kunna se en blandning av verklighet och datoranimeringar. – I december 2016 hävdade journalisten Reed Albergotti (länk) att förhandsinformationen från Magic Leap var kraftigt överdriven, och att förväntning­arna inte kommer att kunna infrias. Se denna artikel (som kräver konto). – I mars 2018 fanns det fortfarande ingen hårdvara att granska, men Magic Leap presenterade utvecklingsverktyg för glasögonen, se developer.magicleap.com. De första glasögonen lanserades som sagt i augusti 2018, och i februari 2019 ingick Magic Leap avtal med tv‑kanalen CNN om att köra CNN:s kanaler i glasögonen (se pressmeddelande). Det ska vara möjligt att visa flera tv‑kanaler samtidigt i glasögonen – som samtidigt släpper igenom en vy av den fysiska omgivningen. – Se magicleap.com.

[glasögon] [ändrad 11 december 2019]

Google Glass

Närbild på man med Google Glass.
Google Glass.

varumärke för interaktiva glasögon från Google. – Det gäller glasögon med inbyggd bildskärm, konstruerade så att användaren kan se det som visas på bildskärmen samtidigt som hon ser omgivningen som vanligt. – Glasögonen fanns att köpa under 2014 under namnet Explorer Edition, men i januari 2015 beslöt Google att sluta sälja dem till konsumenter. I augusti 2015 spreds obe­kräf­tade uppgifter om ett kommande nytt utförande med namnet Enter­prise Edition, EE. Först i maj 2019 presenterades Enterprise Edition 2, se Googles blogg. Bilder på Google Glass 2 hade visats i pressen i slutet av december 2015: de hade lämnats in till ameri­kanska telestyrelsen, FCC, men det blev då ingen produkt. – Under som­mar­en 2015 bytte projektet Google Glass namn till Project Aura. Det projektet togs över av Googles systerbolag X.  Under 2017 försvann det namnet från Googles webbsidor.  – Googles forskningschef Astro Teller förklarade i en artikel på idg.se (länk) varför den första modellen av Google Glass stoppades. Enligt Astro Teller ska den modell som såldes 2014 ses som en test­modell, inte som det slutliga utförandet. Dess­utom uppstod etiska och juri­diska problem med att bärarna av Google Glass ständigt var utrustade med en aktiv videokamera, vilket inte alla som de mötte uppskattade. (Bärarna kallades ibland för glassholes.) – Pro­ject Aura ska inte förväx­las med Googles Project Ara, och Google Glass ska inte förväxlas med det avvecklade Google Goggles†. – Pro­gram för Google Glass kallades för Glassware. På svenska har inter­aktiva glasögon skämtsamt kallats för glassögon efter Google Glass. – Läs också om Telepathy och Magic Leap.

[glasögon] [ändrad 22 maj 2019]