rika medier

(rich media) – även: avancerade medier – kombinationer av text, bild, ljud och video, i synnerhet i reklam på internet. I grund och botten samma sak som multimedier. – Uttrycket rich media myntades på 1990‑talet av Suzanne Brisendine (länk), då på Intel. – Se också rik.

[ljud och bild] [ändrad 12 november 2019]