rika medier

(rich media) – även: avancerade medier – kombinationer av text, bild, ljud och video, i synnerhet i reklam på internet. I grund och botten samma sak som multimedier. Uttrycket rich media myntades på 1990-talet av Suzanne Brisendine, då på Intel. – Se också rik.