multimedier

(multimedia) – ljud och bild som kan visas på datorskärm respektive spelas upp med dator. – Omfattar stillbilder, video, illustrationer och diagram, text, musik och annat ljud. – Multimedia var ett modeord i början av 1990‑talet. Eftersom alla persondatorer och avancerade mobiltelefoner numera kan hantera ljud och video är multimedier oftast något som inte behöver nämnas, det är självklart. Skriv därför gärna ”ljud och bild” i stället. – Se också audiovisuell.

[ljud och bild] [ändrad 13 november 2019]