multimedier

(multimedia) – ljud och bild som kan visas på datorskärm respektive spelas upp med dator. – Omfattar stillbilder, video, illustrationer och diagram, text, musik och annat ljud. – Multimedia var ett modeord i början av 1990-talet. Eftersom alla persondatorer och avancerade mobiltelefoner numera kan hantera ljud och video är multimedier oftast något som inte behöver nämnas, det är självklart. Skriv därför gärna ”ljud och bild” i stället. – Se också audiovisuell.