rik

(rich) – i datateknik: rik på egenskaper. Till exempel rik text och rika medier. – Engelska rich i denna betydelse kan ofta med fördel översättas med avancerad, se till exempel rich internet application. Motsats till engelska rich i dessa sammanhang är ofta lean.