Intel

den ledande tillverkaren av processorer för persondatorer. – Intel grundades 1968 av Gordon Moore och Robert Noyce, och tillverkade 1971 den första mikro­pro­cessorn, 4004. Sedan kom 8008, 8080 och 8088, som IBM använde i sin personal computer. Avtalet med IBM gjorde Intel till ledare i branschen. Den ledande konkur­renten var Motorola. – 8088 ersattes 1982 av 286. Den första 32-bitars­pro­cessorn var 386 (1986), 486 kom 1989. 1993 slutade Intel med siffror och lanserade Pentium, Pentium Pro (1995), Pentium II (1997), Pentium III (1999) och Pentium 4 (2000). (Se också x86.) 64-bitars­pro­cessorn Itanium lanserades 2001. – Under många år var Intel nära knutet till Microsoft*. Man talade om Wintel. (Windows och Intel). Sedan slutet av 1990-talet är Intel också intress­erat av Linux. 2005 beslöt även Apple sig för att gå över till Intel­pro­cessorer. – Se intel.com. – Intel­kom­pa­tibla process­orer, det vill säga processorer som kan användas i stället för Intelprocessorer med bibehållen funktion, tillverkas av AMD (Advanced Micro Devices), tidigare också av Cyrix.