naturligt språk

  1. – i datorteknik: språk som talas av människor, till skillnad från programspråk. I den betydelsen är inte bara svenska och engelska, utan också esperanto och klingonska (se Wikipedia), naturliga språk. – Controlled natural languages, på svenska styrda språk eller styrda naturliga språk, är förenklade och reglerade naturliga språk som används vid programmering – se natural language programming;
  2. – i språkvetenskap: språk som har utvecklats under årtusendenas lopp, till skillnad från konstgjorda eller artificiella språk. I språkvetenskapen är alltså esperanto och klingonska inte naturliga språk. Artificiella språk kallas ibland på engelska för conlangs för constructed languages, i synnerhet om de har skapats för att användas i fantasivärldar som Tolkiens Midgård.

– På engelska: natural language.

[programspråk] [språk] [ändrad 16 september 2019]