naturligt språk

  1. – i datateknik: språk som talas av människor, till skillnad från program­språk. I den betydelsen är inte bara svenska och engelska, utan också esperanto och klingonska (se Wiki­pedia), naturliga språk. – Con­trolled natural language, på svenska styrt språk eller styrt naturligt språk, är ett förenklat och reglerat naturligt språk som används vid programmering, se natural language pro­gramming;
  2. – i språkvetenskap: språk som utvecklats under årtusendenas lopp, till skillnad från konstgjorda eller artificiella språk. I språkvetenskapen är alltså esperanto och klingonska inte naturliga språk.

– På engelska: natural language.

Dagens ord: 2013-10-14