programspråk

(programming language) – språk som används för att skriva dator­program. – Pro­gram­språk upp­fanns därför att det är svårt att skriva program direkt på det sätt som datorer förstår, nämligen i maskin­kod. Maskin­kod är bara sekvenser av ettor och nollor. Program skrivna i maskinkod kan dessutom bara köras på den dator och det operativsystem som de är skrivna för. I programspråk används däremot ord och symboler från naturliga språk och från matematik och logik samt grafiska symboler (ikoner). Program­koden blir då lättare för människor att förstå och överblicka. Program skrivna i programkod kan dessutom anpassas till olika datorer och operativsystem. Men för att ett program som är skrivet i ett programspråk ska kunna köras i en dator måste det över­sättas till maskinkod. Det kan ske på två sätt: antingen görs det:

  • – innan pro­grammet körs eller:
  • – medan pro­grammet körs.

– Pro­gram­­språk som om­vandlas till maskin­kod innan de körs kallas för kompi­le­rade språk. Pro­gram­­språk som över­sätts till maskin­kod medan de körs kallas för inter­pre­te­rade språk eller tolkade språk. – Språkligt: Formen pro­gram­me­rings­språk före­kommer. Det är ett längre ord för samma sak. – Huruvida programspråk verkligen är språk på samma sätt som de språk som människor talar med varandra är en omstridd fråga utan praktisk betydelse. De har i varje fall en del egenskaper som naturliga språk har, till exempel syntax.

[programspråk] [ändrad 8 september 2021]