natural language programming

(NLP) – programmering i naturligt språk. Alltså pro­gram­mering där instruktionerna skrivs som vanlig text för människor. – En människa ska inte behöva kunna något program­språk för att förstå instruktionerna, men hon kan behöva vissa kunskaper, till exempel i mate­matik och i det fackområde som programmet skrivs för. Programmering i naturligt språk innebär inte att man kan skriva hur som helst, utan man använder ett reglerat språk med ett begränsat ord­förråd, controlled natural language eller styrt språk. – Jäm­för med natural language processing, språk­teknik, som är något annat.

[programmering] [språk] [ändrad 8 februari 2023]