Kickstarter

en webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kickstarter erbjuder projekt webb­sidor där de kan beskriva vad de vill åstadkomma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova valfritt be­lopp, men de behåller sin insats tills vidare. Om målet inte har uppnåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De frivilliga behåller då sina bidrag. Men om målet uppnås samlas pengarna in och går till projektet. Kickstarter tar då fem procent. – Obser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktieförsäljning. Bidragsgivarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med förhands­bokningar eller någon annan förmån. – Kickstarter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kickstarter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 2 november 2021]