crowdlending

”gräsrotsutlåning” – utlåning av pengar som ställs till förfogande av privatpersoner och företag. – Crowdlending ordnas av företag som förmedlar låneansökningar och presenterar dem för tänkbara utlånare. Utlånarna väljer vilka de vill låna ut pengar till i varje enskilt fall. – Skillnaden mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är att crowdlending hanteras som annan penningutlåning, det vill säga att det görs kreditprövning och att de som lånar ut pengarna räknar med att få dem tillbaka med ränta. De som satsar pengar i gräsrotsfinansiering gör det däremot för att de gillar en produktidé och vill bidra till att den förverkligas – de räknar inte med att få pengarna tillbaka.

[finansiering] [hop] [ändrad 1 januari 2021]

AngelFace

en app som med ansiktsigenkänning påstås kunna identifiera innovationskapitalister (”änglar”). Appen utvecklades 2019 av företaget Trudo (trudo.ie) som hade problem med att få kontakt med innovationskapitalister för att få finansiering. Tanken var att man ska se om man möter en innovationskapitalist på gatan och då kunna ta kontakt. Möjligen är det hela bara en gimmick. – Se artikel i The Verge. – AngelFace finns för Android och kan laddas ner från Google Play: länk.

[appar] [biometri] [finansiering] [ändrad 28 juli 2020]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Benämningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

såddkapital

investering i nystartat företag som planerar att bli stort. Investeringen görs när företaget enbart ägnar sig åt att utveckla och pröva affärsidén. Såddkapital är en typ av innovationskapital. Den som investerar såddkapital får aktier i företaget och engagerar sig i företagets utveckling. Om investeraren har ett personligt engagemang i företagets verksamhet kallas det för änglakapital. – På engelska: seed capital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

innovationskapital

(venture capital) – pengar som satsas i aktier i nystartade företag med nya typer av produkter och oviss framtid. – En vanlig bedömning är att av tio satsningar misslyckas fem, fyra går sisådär och en går lysande. Om det gäller ett helt nystartat företag talar man om såddkapital. Om ägaren av ett innovationskapitalbolag personligen engagerar sig i ett sådant företag talar man också om änglakapital. Ett kriterium på innovationskapital är att det investeras innan företaget har blivit börsnoterat eller i samband med börsintroduktionen. Investeringen görs i företagets eget kapital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

equity

  1. – eget kapital – aktier eller andra värdepapper från företag; ägarandel i företag. – För private equity, se riskkapital;
  2. – equity kan också betyda rimlighet, rättvisa, rättvis fördelning.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 juni 2020]