AngelFace

en app som med ansiktsigenkänning påstås kunna identifiera innovationskapitalister (”änglar”). Appen utvecklades 2019 av företaget Trudo (gettrudo.com) som hade problem med att få kontakt med innovationskapitalister för att få finansiering. Tanken var att man ska se om man möter en innovationskapitalist på gatan och då kunna ta kontakt. Möjligen är det hela bara en gimmick. – Se artikel i The Verge. – AngelFace finns för Android och kan laddas ner från Google Play: länk.

[appar] [biometri] [finansiering] [11 oktober 2019]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Be­näm­ningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

såddkapital

investering i nystartat företag som planerar att bli stort. Investeringen görs när företaget enbart ägnar sig åt att utveckla och pröva affärsidén. Såddkapital är en typ av innovationskapital. Den som investerar såddkapital får aktier i företaget och engagerar sig i företagets utveckling. Om investeraren har ett personligt engagemang i företagets verksamhet kallas det för änglakapital. – På engelska: seed capital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

innovationskapital

(venture capital) – pengar som satsas i aktier i nystartade företag med nya typer av produkter och oviss framtid. – En vanlig bedömning är att av tio satsningar misslyckas fem, fyra går sisådär och en går lysande. Om det gäller ett helt nystartat företag talar man om såddkapital. Om ägaren av ett innovationskapitalbolag personligen engagerar sig i ett sådant företag talar man också om änglakapital. Ett kriterium på innovationskapital är att det investeras innan företaget har blivit börsnoterat eller i samband med börsintroduktionen. Investeringen görs i företagets eget kapital.

[finansiering] [innovation] [ändrad 7 oktober 2019]

Kickstarter

webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kick­starter erbjuder projekt webb­sidor där de kan be­skriva vad de vill åstad­komma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova val­fritt be­lopp, men de be­håller sin in­sats tills vidare. Om målet inte har upp­nåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De fri­villiga be­håller då sitt bi­drag. Men om målet upp­nås samlas pengarna in och går till pro­jektet. Kick­starter tar då fem procent. – Ob­ser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktier. Bi­drags­givarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med för­hands­bokningar eller någon annan för­mån. – Kick­­starter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kick­starter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 19 mars 2018]