initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Be­näm­ningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

Kickstarter

webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kick­starter erbjuder projekt webb­sidor där de kan be­skriva vad de vill åstad­komma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova val­fritt be­lopp, men de be­håller sin in­sats tills vidare. Om målet inte har upp­nåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De fri­villiga be­håller då sitt bi­drag. Men om målet upp­nås samlas pengarna in och går till pro­jektet. Kick­starter tar då fem procent. – Ob­ser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktier. Bi­drags­givarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med för­hands­bokningar eller någon annan för­mån. – Kick­­starter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kick­starter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 19 mars 2018]

gräsrotsfinansiering

svenska för crowd­­funding – finansiering av ett projekt med frivilliga bidrag från privat­­­personer. Även: folkfinansiering, medborgarfinansiering. – Insamlingen sker genom en kampanj på på internet. Bidragsgivarna ger bort pengarna. Det handlar alltså inte om lån eller köp av aktier. Men bidragsgivarna kan belönas med ett exemplar av den färdiga produkten eller på andra sätt. – Även företag som har råd att finansiera projekt med egna pengar använder ibland kampanjer för gräsrotsfinansiering som ett sätt att mäta intresset för projektet. – En sajt som har specialiserat sig på sådana kampanjer är Kick­starter. – Gräsrotsfinansiering är i Sverige skattepliktig i vissa fall, se information från Skatteverket (länk)– Se också crowd.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 19 mars 2018]