Kickstarter

webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kick­starter erbjuder projekt webb­sidor där de kan be­skriva vad de vill åstad­komma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova val­fritt be­lopp, men de be­håller sin in­sats tills vidare. Om målet inte har upp­nåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De fri­villiga be­håller då sitt bi­drag. Men om målet upp­nås samlas pengarna in och går till pro­jektet. Kick­starter tar då fem procent. – Ob­ser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktier. Bi­drags­givarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med för­hands­bokningar eller någon annan för­mån. – Kick­­starter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kick­starter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 19 mars 2018]