manosphere

”manosfären” – beteckning på webbsidor, bloggar och nätforum som förespråkar kvinnohat, antifeminism och maskulinitet. – Deltagarna ser sig som offer för misandri – manshat, diskriminering av män. – Ordet manosphere har funnits sedan åtminstone 2009. (Ordet innehåller det engelska ordet man.) – Se också incel.

[näthat] [7 mars 2023]

Minecraft

världens mest sålda datorspel. – Minecraft går ut på att man uppför byggnader och utvinner råvaror i en datorgenererad värld där det också finns växter och andra varelser. Spelet är ingen tävling, men i ett av spelets fem lägen kan spelaren ”dö”. Minecraft utvecklades av svensken Markus Persson, känd som ”Notch” på företaget Mojang och presenterades 2009. I september 2014 köpte Microsoft Mojang och därmed också Minecraft för 2,5 miljarder dollar. 2019 hade Minecraft sålts i 180 miljoner exemplar. – Jesuitprästen Robert Ballecer (se Twitter) har gjort en katolsk version av Minecraft, se minecraft.digitaljesuit.com (nere sedan juni 2020). – Se minecraft.net.

[spel] [ändrad 17 september 2020]

Slenderman

eller Slender Man – en fiktiv skräckfigur som sedan 2009 förekommer i sociala medier, datorspel och berättelser på internet (se Creepypasta). Slenderman är en väldigt lång och smal figur utan anletsdrag och med mörk kostym. I berättelserna förföljer han människor, rövar bort dem och misshandlar dem. – Slenderman skapades 2009 av Eric Knudsen, även känd som ”Victor Surge”. Knudsen har upphovsrätten till Slenderman. Han måste alltså godkänna användningen av figuren i film och datorspel. – 2014 försökte två tonårsflickor i Wisconsin, USA, mörda en tredje flicka med upprepade knivhugg. Offret överlevde, men de två flickorna ställdes inför rätta och dömdes till långa straff på psykiatrisk klinik. De hade påstått att det var Slenderman som uppmanat dem till mordförsöket och hotat att döda deras familjer om de inte gjorde som de blev tillsagda. – Mer på Wikipedia.

[fiktiva personer] [mem] [8 december 2019]

Anonymouth

ett program som gör det svårare att identifiera författaren av en text. –Anonymouth analyserar först texter skrivna av en skribent för att hitta ord och formuleringar som är typiska för den skribenten. (Det kallas för stilometri.) Sedan ersätter Anonymouth sådana ord och formuleringar med andra, som har samma innebörd, men som inte är kännetecknande för skribenten. Exempel på sådana förändringar, gjorda med Anonymouth, finns i denna artikel i tidskriften New Republic. Programmet utvecklades 2009 av Rachel Greenstadt (länk) med flera på Drexel University i Philadelphia. Koden till Anonymouth finns på GitHub.

[dold identitet] [språkteknik] [ändrad 5 februari 2019]

Aadhaar

indiskt personnummer, knutet till en databas på nätet med bland annat biometrisk information. Numren är tolvsiffriga och delas ut slumpmässigt – de innehåller alltså ingen information om innehavarna. Alla som är bosatta i Indien kan få ett Aadhaar utan avgift. Över 1,2 miljarder personer hade skaffat Aadhaar i september 2019. Indiens högsta domstol har slagit fast att ingen får åläggas att skaffa Aadhaar eller vägras rättigheter eller förmåner för att han eller hon saknar Aadhaar. – Aadhaar infördes 2009 och ingår i en stor satsning på digitalisering av Indien. Det används för autentiser­ing och för betalningar samt för att försvåra användning av falska eller dubbla identiteter. För att få ett Aadhaar‑nummer måste man lämna tio fingeravtryck och två irisfotografier samt demografiska uppgifter. Systemet är utformat för att ingen ska kunna skaffa två Aadhaar. – Aadhaar är ett ord på hindi och betyder bas, grund. – Aadhaar administreras av Unique identification authority of India, UIDAI, se uidai.gov.in (kan vara långsam).

[identifiering] [ändrad 26 september 2022]

Fast arrays of wimpy nodes

(FAWN) – ett sätt att konstruera servrar av många små och billiga processorer kopplade till var sitt flashminne. – Tester visar att sådana servrar kan utföra många små och enkla operationer mycket snabbt och med låg strömförbruk­ning. De lämpar sig till exempel för att söka i databaser av typ nyckel‑värde. De lämpar sig däremot inte för komplicerade beräkningar. – Grundidén är att använda en relativt enkel, billig och långsam processor direkt kopplad till ett flashminne. En sådan server kan utföra enkla operationer med låg strömförbrukning jämfört med traditionella servrar. Kopplar man sedan ihop många sådana servrar får man ett kraftfullt system, återigen lämpat för enkla operationer i stor mängd. – FAWN‑modellen utvecklades 2009 av David Andersen vid Carnegie Mellon (länk) och Michael Kaminsky vid Intel Labs och Carnegie Mellon (länk) samt deras medarbetare. De presenterade FAWN 2009 i denna artikel. – Språkligt: Wimpy betyder ungefär mesig. David Andersen har beklagat att tekniken fick det namnet, eftersom företag inte vill tillverka något mesigt.

[it-system] [ändrad 1 juli 2019]

Phantom OS

ett operativsystem som först utvecklades av ryska Digital Zone. – Phantom OS, som först visades upp 2009, är helt annorlunda än Unix och Windows. Det är helt igenom objektorienterat, och har inga filer i vanlig bemärkelse. Systemets till­stånd sparas kontinuerligt i beständigt minne. Även vid ett plötsligt ström­av­brott kan man direkt efter omstart återgå till vad man gjorde. Phantom OS är också gjort för att vara säkert: det går inte att anropa ett objekt på annat sätt än genom en metod, och i Phantom OS är allt objekt. – För ”vanliga användare” ser Phantom OS ut som andra operativsystem med grafiskt användargräns­snitt, men den underliggande strukturen är alltså radikalt annorlunda. Det som i andra operativsystem är program och filer real­i­se­ras i Phantom OS som tillstånd hos objekt. – Läs mer på Digital Zones webbsidor (där det tycks vara borttaget), på sajten phantomos.org och se beskrivning på GitHub. – Se också artikel i The Register.

[operativsystem] [ändrad 17 december 2019]

evil maid

Det är omöjligt att få tag i bra tjänstefolk nu för tiden.
Det är omöjligt att få tag i bra tjänstefolk nu för tiden.

evil maid attack – attack mot en dator som angriparen har fysisk tillgång till vid upprepade tillfällen, och som har lämnats obe­vakad. (Ett ondskefullt hembiträde är alltså en idealisk angripare.) – Sådana attacker kan kringgå avancerade säkerhetsåtgärder. Angriparen kan till exempel vid det första intrånget installera ett program som registrerar alla knapptryckningar eller ansluta ett USB‑minne som gör det. Vid nästa besök laddar besökaren ner knapptryckningarna och avainstallerar programmet. Intrånget har då inte lämnar några spår, men angriparen kan bland knapptryckningarna hitta lösenord eller annan känslig informa­­tion. – Uttrycket evil maid attack myntades 2009 av den polska it‑säkerhetsforskaren Joanna Rutkowska (blogg).

[attacker] [ändrad 2 mars 2018]

MiFi

en basstation i fickformat för wi-fi, ansluten till 3g-nätet. En MiFi-enhet är som ett tjockt kontokort och batteridriven. Man kan ansluta upp till fem datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning med wi‑fi samtidigt trådlöst eller med USB. MiFi-enheten vidarebefordrar sedan trafiken till internet via 3g-nätet. – MiFi lanserades i USA i slutet av 2009 av mobiloperatören Verizon.

[mobilt] [trådlöst] [ändrad 28 februari 2018]