Minecraft

världens mest sålda datorspel. – Minecraft går ut på att man uppför byggnader och utvinner råvaror i en datorgenererad värld där det också finns växter och andra varelser. Spelet är ingen tävling, men i ett av spelets fem lägen kan spelaren ”dö”. Minecraft utvecklades av svensken Markus Persson, känd som ”Notch” på företaget Mojang och presenterades 2009. I september 2014 köpte Microsoft Mojang och därmed också Minecraft för 2,5 miljarder dollar. 2019 hade Minecraft sålts i 180 miljoner exemplar. – Jesuitprästen Robert Ballecer (se Twitter) har gjort en katolsk version av Minecraft, se minecraft.digitaljesuit.com (nere sedan juni 2020). – Se minecraft.net.

[spel] [ändrad 17 september 2020]

Slenderman

eller Slender Man – en fiktiv skräckfigur som sedan 2009 förekommer i sociala medier, datorspel och berättelser på internet (se Creepypasta). Slenderman är en väldigt lång och smal figur utan anletsdrag och med mörk kostym. I berättelserna förföljer han människor, rövar bort dem och misshandlar dem. – Slenderman skapades 2009 av Eric Knudsen, även känd som ”Victor Surge”. Knudsen har upphovsrätten till Slenderman. Han måste alltså godkänna användningen av figuren i film och datorspel. – 2014 försökte två tonårsflickor i Wisconsin, USA, mörda en tredje flicka med upprepade knivhugg. Offret överlevde, men de två flickorna ställdes inför rätta och dömdes till långa straff på psykiatrisk klinik. De hade påstått att det var Slenderman som uppmanat dem till mordförsöket och hotat att döda deras familjer om de inte gjorde som de blev tillsagda. – Mer på Wikipedia.

[fiktiva personer] [mem] [8 december 2019]

Phantom OS

ett operativsystem som först utvecklades av ryska Digital Zone. – Phantom OS, som först visades upp 2009, är helt annorlunda än Unix och Windows. Det är helt igenom objektorienterat, och har inga filer i vanlig bemärkelse. Systemets till­stånd sparas kontinuerligt i beständigt minne. Även vid ett plötsligt ström­av­brott kan man direkt efter omstart återgå till vad man gjorde. Phantom OS är också gjort för att vara säkert: det går inte att anropa ett objekt på annat sätt än genom en metod, och i Phantom OS är allt objekt. – För ”vanliga användare” ser Phantom OS ut som andra operativsystem med grafiskt användargräns­snitt, men den underliggande strukturen är alltså radikalt annorlunda. Det som i andra operativsystem är program och filer real­i­se­ras i Phantom OS som tillstånd hos objekt. – Läs mer på Digital Zones webbsidor (där det tycks vara borttaget), på sajten phantomos.org och se beskrivning på GitHub. – Se också artikel i The Register.

[operativsystem] [ändrad 17 december 2019]

MiFi

en basstation i fickformat för wi-fi, ansluten till 3g-nätet. En MiFi-enhet är som ett tjockt kontokort och batteridriven. Man kan ansluta upp till fem datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning med wi‑fi samtidigt trådlöst eller med USB. MiFi-enheten vidarebefordrar sedan trafiken till internet via 3g-nätet. – MiFi lanserades i USA i slutet av 2009 av mobiloperatören Verizon.

[mobilt] [trådlöst] [ändrad 28 februari 2018]

homomorfisk kryptering

(homomorphic encryption) – ett slags kryptering där man kan bearbeta och söka i den krypterade texten utan att först dekryptera den. – Man kan alltså ändra i den krypterade texten eller göra sökningar i den utan att dekryptera den först. Man kan också, till exempel, multiplicera två krypterade tal med varandra (mH56Ykt2xc ⨯ 3gyo42mrx) och få en korrekt – men fortfarande krypterad – lösning. Man behöver alltså inte ha tillgång till nyckeln för att göra detta (däremot för att förstå lösningen). – Homomorfisk kryptering har både nackdelar och fördelar. En nackdel är att informa­tionen kan manipu­leras av obehöriga utan att de först behöver knäcka krypteringen. En fördel är att man till exempel kan göra sökningar på en krypterad hårddisk utan att behöva dekryptera hela hård­disken först. Man skulle med homomorfisk kryp­te­ring kunna programmera en dator som man, av någon anledning, inte litar på att göra rutin­beräk­ningar av krypterade data och returnera resultatet som sedan dekrypteras av mottagaren. Om någon obehörig kommer åt informationen i den icke betrodda datorn är den krypterad och obe­griplig. – Den första fungerande homomorfiska krypteringen utvecklades av forskaren Craig Gentry (länk)IBM, och presenterades 2009. Den är mycket resurs­krävande. – Homo­morfisk kryptering är en form av malleabel kryptering. – Mer i Wikipedia. – Läs också om black box obfuscator och om Enigma (betydelse 2).

[kryptering] [ändrad 4 april 2017]

Wisdom 2.0

en återkommande konferens med medi­tation, yoga, mindfulness och liknande. En stor del av deltagarna kommer från it-företag. – Konferenserna har anordnats sedan 2009. Huvud­konferensen är i februari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0‑konferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 2 april 2020]

Mojo

  1. – utvecklingsplattform för Hewlett-Packards† avvecklade operativ­system WebOS för smarta mobiler och surf­plattor. Släpptes 2009. – Hewlett-Packard slutade att stödja WebOS den 15 januari 2015;
  2. mobile + journalism – journalistik som bygger på användning av smarta mobiler för muntlig rapportering, fotografering och videofilmning; även: en journalist som arbetar på det sättet.

– Mojo är i afri­kansk-amerikansk folktro ett magiskt före­mål eller en trollformel. I överförd bemärkelse: något hemligt men kraftfullt.

[försvunnet eller köpt] [massmedier] [mobilt] [programmering] [ändrad 3 mars 2018]

Thunderbolt

Platt ihålig metallkontakt med rundade kortsidor, fäst vid en svart kontakt med symbolen för Thunderbolt, en blixt, i vitt.
Kontakt för Thunderbolt version 3 – likadan som USB-C-kontakten.

ett system för anslutning av tillbehör till dator, utvecklat av Intel och Apple. – Thunderbolt är utvecklat för tillämpningar med krav på hög datatakt, främst video. Thunderbolt finns för optisk fiber och koppar. Förutom det egna protokollet kan Thunderbolt kan hantera DisplayPort, HDMI, PCI Express och USB. Version 3 av Thunderbolt har samma kontaktdon som USB‑C; de tidigare versionerna hade samma kontaktdon som DisplayPort. Vid behov kan man använda adapter. Kapaciteten är upp till 40 gigabit per sekund. Version 4 av USB, USB4, som kom under 2019, använder Thunderboltprotokollet. – Thunderbolt utvecklades för att överföra signalen genom optisk fiber, men Intel gick över till koppar när det visade sig att det gav jämförbara prestanda. Kopparkabeln kan också förse utrustning med elektrisk ström. Andra leverantörer än Intel tillverkar optiska Thunderboltkablar, som bland annat har längre räckvidd än kopparkablarna – upp till 60 meter. Thunderbolt visades upp första gången 2009. Tidigare var det känt under arbetsnamnet Light peak. Den första produkten med Thunderbolt var Apples MacBook Pro, presenterad i februari 2011. – Läs mer på thunderbolttechnology.net.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 28 april 2022]