piezoelektricitet

omvandling av mekaniskt tryck till elektricitet. Detta är möjligt med vissa kristaller. Det uppstår en elektrisk spänning när kristallerna utsätts för tryck och därför deformeras en aning. Detta kan användas för att generera en elektrisk impuls, till exempel när man trycker på en knapp. Det omvända fungerar också: om man matar in en elektrisk ström i en piezoelektrisk kristall börjar den pulsera med jämn frekvens.

[elektrisk ström] [ändrad 2 december 2019]

fjärilseffekt

i kaosteori: fenomenet att en obetydlig händelse kan utlösa en stor förändring. – Den klassiska formuleringen är att en fjäril som fladdrar med vingarna i Amazonas kan orsaka en virvelstorm i Texas. Resonemanget är att fjärilen inleder en kedjereaktion som till sist orsakar virvelstormen. Fjärilseffekten beskrevs först av Edward Lorenz†. – Observera att poängen är att det i praktiken ofta är omöjligt att fastställa den exakta orsaken till en stor händelse – inte att man kan orsaka virvelstormar genom att trixa med en fjäril. – På engelska: the butterfly effect. – Filmiskt exempel: länk.

[fysik] [matematik] [ändrad 2 januari 2023]

pulserande strömförsörjning

(switching-mode power supply, förkortas SMPS) – ett alternativ till transformatorer: en elektrisk omvandlare som hackar sönder strömmen genom att slå på och stänga av strömmen många gånger per sekund. Spänningen omvandlas genom val av av- och på­slags­tid. Puls­erande strömför­sörj­ning har hög verk­nings­grad jämfört med vanliga transformatorer och tar mindre plats. Tekniken används bland annat i datorer och tv-app­arater. Läs mer i Wikipedia.

[elektrisk ström] [ändrad 10 oktober 2018]