piezoelektricitet

omvandling av mekaniskt tryck till elektricitet. Detta är möjligt med vissa kristaller. Det uppstår en elektrisk spänning när kristallerna utsätts för tryck och därför deformeras en aning. Detta kan användas för att generera en elektrisk impuls, till exempel när man trycker på en knapp. Det omvända fungerar också: om man matar in en elektrisk ström i en piezoelektrisk kristall börjar den pulsera med jämn frekvens.

[elektrisk ström] [ändrad 2 december 2019]