REPL

read-evaluate-print-loop – ett programmeringshjälpmedel som gör att programmeraren kan utvärdera sin kod bit för bit. Programmeraren matar in en eller flera instruktioner från programmet hon arbetar med och REPL:

  • – läser instruktionerna (read);
  • – utvärderar instruktionerna (evaluate), det vill säga parsar och exekverar dem;
  • – visar utfallet (print), numera normalt på bildskärm, och:
  • – återgår till utgångspunkten (loop) så att programmeraren kan förbättra koden om det behövs.

– REPL är en metod som kan användas för i princip vilket programspråk som helst, förutsatt att man programmerar med text och att någon realiserar REPL för det språket. Metoden utvecklades runt 1960 av den amerikanska datorvetaren John McCarthy (1927—2011, mer i Wikipedia, hans webbsida finns kvar) i samband med att han skapade programspråket Lisp.

[förkortningar på R] [programmering] [8 januari 2019]

DAU

daily active users – i webbstatistik: antal aktiva användare per dag. Som användare räknas alla som har registrerat sig med användarnamn hos ett företag, ett socialt medium eller annan webbplats. Vad som räknas som ”aktiv” varierar från företag som företag, vilket innebär att mätningen ofta är värdelös för jämförelser mellan företag. – Det finns också WAU – weekly active users – och MAU – monthly active users

[förkortningar på D] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

TVC

temps, vendors and contractors – personal från bemanningsföretag, leverantörers anställda och entreprenörers anställdaGoogles benämning på grupper som arbetar åt Google utan att vara fast anställda, och som inte får del av många förmåner som fast anställda har. Google motiverar detta delvis med beskattningsregler. – Se artikel från december 2018 i The Guardian.

[arbetsliv] [förkortningar på T] [18 december 2018]