telharmonium

ett elektriskt musikinstrument för överföring av musik över telefonledningar. Det patenterades 1897 av amerikanen Thaddeus Cahill (se Wiki­pedia) och var i bruk 1907—1908 i New York som en betald tjänst. Det lades ner i brist på abonnenter. Musiken spelades av musiker i ”Telharmonium Hall” på ett komplicerat elektriskt musikinstrument som kunde imitera ett antal andra instrument. Det spelades upp hos abonnenterna i högtalare. En av abonnenterna var Mark Twain. – Telharmonium har beskrivits som en föregångare till strömmande musik.

[för- och bihistoria] [musik] [21 oktober 2017]

Mauchly, John

amerikansk datorpionjär (19071980). – John Mauchly kon­stru­erade datorn Eniac† till­sammans med J Presper Eckert†. Eniac räknades länge, i konkur­rens med Mark I†, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses† Z3 från 1941 som först. John Mauchly räknas som tänkaren bakom Eniac medan Eckert var ingenjören. De två deltog också i konstruktionen av datorn Edvac†. – 1946 startade Eckert och Mauchly ett datorföretag som blev känt som Eckert‑Mauchly Computer Corporation†, och som 1950 såldes till Remington Rand. Då startade John Mauchly ett konsult­företag och ägnade sig åt datorteknik, före­tags­ledning och projektplanering.

[datorpionjärer] [it-historia] [john mauchly] [ändrad 30 maj 2017]