Eckert, J Presper

(J för John) – amerikansk dator­pionjär (19191995). – J Presper Eckert kon­stru­erade datorn Eniac† till­sammans med John Mauchly†. Eniac räknades länge, i kon­kur­rens med Mark I†, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses† Z3 från 1941 som först. – Eckert, som under sitt liv tog 85 patent, räknas som ingenjören bakom Eniac, medan Mauchly var tänkaren. De två deltog också kon­struk­tionen av datorn Edvac†. 1946 startade Eckert och Mauchly dator­före­taget ECC, Electronic Control Company, som sedan bytte namn till Eckert-Mauchly Computer Corporation†. Det såldes 1950 till Remington Rand, och blev så småningom Unisys. Eckert var kvar som chef till 1989.

[datorpionjärer] [it-historia] [j presper eckert] [ändrad 30 maj 2017]