Google Cloud IoT Core

[avvecklas i augusti 2023] – en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar använda dem. – Sensorerna till­hör Google Cloud IoT Cores kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljöföroreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Dataflödet skickas till Google Cloud IoT Core, en molntjänst som gör det tillgängligt för alla som vill använda det. Den som tillhanda­håller sensordata till Google Cloud IoT kan välja att ta betalt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Google Cloud IoT Core. – Google Cloud IoT Core är en fortsättning på företaget Xively, som Google har köpt. Varumärket Xively används inte längre. Xively hette Pachube, grundat 2008, fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se Googles webbsidor. Google har meddelat att Google Cloud IoT Core avvecklas i augusti 2023. – IoT står för internet of thingssakernas internet.

[sakernas internet] [ändrad 25 december 2022]