sakernas internet

(internet of things, förkortat IoT) –– anslutning av olika slags maskiner, apparater, fordon och andra anordningar till internet. – Genom att sakerna är anslutna till inter­net kan de fjärr­styras av människor eller av andra maskiner genom det allmänt tillgängliga nätet med minsta möjliga krångel. De kan också skicka data som används för mätningar, diagnos och auto­matisk styrning. Oftast är sakerna för­sedda med tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion i själv­kon­figurerande nät. – Sakernas inter­net har anknytning till ubikvitära system och liknande. Om det gäller hem talar man ibland om domotik eller det smarta hemmet. – Se också Ipso, spime, u-sam­hället och ask the fridge. – Svensk rapport från 2009 om internet of things, se här (pdf).

[sakernas internet] [ändrad 24 maj 2017]

Dagens ord: 2012-12-29