molntjänst

molnbaserad tjänst, på engelska: cloud-based service – tjänst som till­handa­hålls via internet från ett nätverk av servrar. (Se molnet.) I princip ska användaren inte behöva ha mer än en webbläsare och internetanslutning för att använda tjänsten. (För­ut­satt givetvis att hon har behörighet och lösenord.) När man talar om molnet menar man ofta att användaren inte vet på vilken server hennes program och data är lagrade. De lagras i ett nätverk av servrar och flyttas runt vid behov utan att användaren märker något. – Kännetecken på en moln­baserad tjänst är bland annat:

  • – tjänsten levereras genom internet;
  • – den är inte anpassad för någon speciell kund;
  • – den kräver inga särskilda program hos an­vändaren, utom en webb­läsare;
  • – den kräver ingen speciell webb­läsare eller något speciellt operativ­system;
  • – antalet användare kan enkelt ökas eller minskas;
  • – kundens information lagras på tjänste­leverantörens servrar.

[molnet] [ändrad 1 november 2017]