kantdatorsystem

(edge computing) – principen att vissa beräkningar bör göras av utrustning i nätverkets utkant, inte centralt i servrar som nås genom ett nätverk. Data bör bearbetas där de skapas eller fångas, alltså vid sensorer, maskiner eller annan utrustning. Detta kan göras med anslutna datorer eller av program i inbyggda kretsar. Resultatet skickas sedan dit där det ska användas. En motivering för detta är att datakommunikation i samband med beräkningar ofta tar mer resurser i anspråk än själva beräkningarna, särskilt om data skickas fram och tillbaka under beräkningen. Uttrycket edge computing – kantdatorsystem används främst om sakernas internet. – Se artikel från KTH.

[industriell it] [sakernas internet] [ändrad 7 december 2020]

Google Cloud IoT

en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar använda dem. – Sensorerna till­hör Google Cloud IoT:s kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljöföroreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Data­flödet skickas till Google Cloud IoT, en molntjänst som gör det tillgängligt för alla som vill använda det. Den som tillhanda­håller sensordata till Google Cloud IoT kan välja att ta betalt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Google Cloud IoT. – Google Cloud IoT är en fortsättning på företaget Xively, som Google har köpt. Varumärket Xively används inte längre. Xively hette Pachube fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se Googles webbsidor. – IoT står för internet of thingssakernas internet.

[sakernas internet] [19 oktober 2020]

Resource Data Management

(RDM) – ett skotskt företag som säljer kylsystem och andra temperaturövervakningssystem som kan styras över internet. (Se resourcedm.com.) – I februari 2019 blev det känt att RDM:s system, som finns i bland annat butiker och sjukhus världen över, ofta har enbart ett standardlösenord som skydd mot dataintrång. Ägarna har sällan bytt ut standardlösenordet. Dessutom används webbprotokollet HTTP i stället för det säkrare HTTPS. Det är därför en relativt enkel sak för den som vill att stänga av kyldiskarna i livsmedelsbutiker, eller kylar på sjukhus. – Upptäckten gjordes i februari 2019 av det israeliska säkerhetsföretaget Safety Detective, se denna länk, med hjälp av sökmotorn Shodan. Safety Detective betonar i sin rapport att det är kundernas ansvar att byta ut standardlösenordet, vilket också står i RDM:s instruktioner för installation. – Se också artikel i TechWorld.

[företag] [it-säkerhet] [sakernas internet] [ändrad 24 augusti 2019]

untelco

”av-telekomisering” – telekomföretagens strävan att bredda verksamheten från att tillhandahålla telefoni till annan elektronisk kommunikation. I stället för att bara tillhandahålla och driva system för röstsamtal och internetanslutning vill existerande telekomföretag etablera sig på marknaden för sakernas internet, annan M2M-kommunikation och annan elektronisk kommunikation för företagsmarknaden. – Uttrycket untelco, även stavat un-telco, blev vanligt i slutet av 2010‑talet. Det innehåller telco, kort för telephone company.

[sakernas internet] [telekom] [ändrad 21 juni 2018]