untelco

”av-telekomisering” – telekomföretagens strävan att bredda verksamheten från att tillhandahålla telefoni till annan elektronisk kommunikation. I stället för att tillhandahålla och driva system för röstsamtal och internetanslutning vill existerande telekomföretag etablera sig på marknaden för sakernas internet, annan M2M-kommunikation och annan elektronisk kommunikation för företagsmarknaden. – Uttrycket untelco, även stavat un-telco, blev vanligt i slutet av 2010-talet. Det innehåller telco, kort för telephone company.

[sakernas internet] [telekom] [ändrad 21 juni 2018]

mist computing

(”diset”) – principen att datalagring och databehandling i sakernas internet bör utföras i periferin, alltså i anslutna sensorer och annan utrustning. Motiveringen är att man i system som är beroende av batterier bör minska behovet av dataöverföring, eftersom dataöverföring är mer energikrävande än körning av program och lokal lagring av data. Sam­tid­igt förutsätts att systemet som helhet har överblick över vad som händer och var olika resurser finns. – Be­näm­ningen, som uppkom i slutet av 2010‑talet, anspelar på fog com­pu­ting, som i sin tur anspelar på molnet.

[molnet] [sakernas internet] [5 september 2017]

Trådfri

varumärke för Ikeas system för smart belysning. Det består av glödlampor som kan fjärrstyras med en app eller från en särskild styrenhet (gateway). Man kan tända och släcka ljuset, variera ljusstyrkan som med en dimmer och växla mellan olika färgtoner i det gulvita spektrum. – Läs mer på Ikeas webbsidor. – Språkligt: Trådfri är ett ord som Ikea har hittat på; annars heter det trådlös.

[sakernas internet] [15 augusti 2017]