data

information i en sådan form att den kan be­arbetas med automatiska eller manuella metoder. – Internationella stan­dard­i­se­rings­orga­nisa­tionen ISO definierar data som ”tolknings­bar re­presentation av information på ett formali­serat sätt som lämpar sig för kommunikation, tolkning eller be­arbetning (av människor eller med automatiska metoder)”. – Ett annat sätt att ut­trycka skill­naden är att data är sådant som kan passas in i tabeller (även ord kan stå i tabeller); in­formation om­fattar också text­­dokument, bilder, filmer, ljudinspelningar och annat. – På 2010‑talet har data på engelska blivit ett trendigt ord igen: det an­vänds om stora datamängder och metoder för att ut­vinna information ur dem, se till exempel big data;

  1. – data är plural av det latinska ordet datumdet som är givet. Men i nu­tida svenska är data och datum (som i almanackan) två olika ord;
  2. – data som i datateknik är alltid plural. Man skriver alltså ”mina data, nya data”. (Jämför med kläder, som också bara finns i plural.) Behöver man en singularform blir det uppgift. – Se Dataterm­gruppen (länk);
  3. – när data- används som förled ska det ofta tolkas som kort­­form av datateknik, inte som ordet data fristående;
  4. – heter det dataföretag eller dator­företag? Den vanliga regeln är att man använder för­­leden dator- när det handlar om hårdvara. För­leden data- använder man naturligt­vis om data (upp­gifter), men även när det handlar om dator­­program. Den över­gripande termen är data-. IBM, som till­­verkar både hård­­vara och mjuk­vara, kallas alltså för ett data­företag, eller kanske hellre för ett it‑företag;
  5. – på engelska ofta: data i be­ty­delsen stor data­mängd som kan ana­ly­seras på olika sätt. (Däremot an­vänds inte data på engelska i betydelsen data­teknik, som på svenska.) Engelska data science handlar om datautvinning och dataanalys. Det som på svenska ibland heter data­­veten­skap heter computer science på engelska.
  6. – sådana datum som står i al­ma­nackan heter på svenska datum både i ental och i fler­tal – ett datum, flera datum;

– Bakgrund: Det var IBM som in­förde ordet data i data­tekniken. De första datorerna hade använts för mate­ma­tiska be­räkningar inom teknik och veten­­skap. På engelska kallades datorerna då som nu för computers, och de första svenska datorerna kallades för kal­kyla­torer. IBM, som redan i decenni­er hade sålt hål­korts-­maskiner till företag, an­­passade datorer till hålkortstekniken och ville få före­­tagen att köpa dem för att hantera kundregister, löner och liknande. Men IBM fruktade att före­­tagen skulle tycka att en avancerad räkne­maskin, en computer, var en alltför komplicerad maskin för de relativt enkla be­­räk­ningar som hanterades med hålkort. IBM började därför tala om data processing, data­­be­hand­ling, i stället för computing. Men på engelska var det computing som vann i det långa loppet. (Se Thomas J Watsons memoarer, IBM & son.) – På svenska kallades de första datorerna för kalkylatorer.

[data] [språktips] [ändrad 30 oktober 2018]

Dagens ord: 2017-01-27