Nmap

(Network mapper) – ett säker­hets­program som kart­lägger dator­nätverk. – Nmap tar reda på vilka datorer som finns i ett nät­verk, vilka operativ­system som de kör, vilka portar som är öppna och vilka datorer som är fjärranslutna. Nmap används för över­vakning av säker­heten – men också som hjälpmedel för dataintrång. – Nmap ut­veck­lades 1997 av Gordon Lyon, även känd som Fyodor (länk). Pro­gram­met sprids som fri mjuk­vara, och finns för alla vanliga operativ­system. – Läs mer om Nmap på nmap.org.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 3 oktober 2018]