dataintrång

att utan tillstånd skaffa sig tillgång till informa­tion i datorer eller att utan tillstånd ändra, ta bort eller lägga till informa­tion. – Data­in­trång är ett brott enligt Brotts­balken och kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år. Lag­texten finns här, se kapi­tel 4, para­graf 9 c. – Data­intrång och datorbedräg­eri är de två specifikt it-rela­terade brotten i svensk lag. – På engelska: unauthorized data access, illegal data access. – Se också uttrång.

– In English: Unauthorized data access or illegal data access, in Swedish dataintrång, is an explicitly it‑related crime in Swedish law. The crime consists in illegal acccess to information stored in computer systems, and also unauthorized changing, adding or deleting information in computer systems. – For more summaries in English, please click at this link.

[attacker] [it-brott] [ändrad 14 december 2020]