dataintrång

(unauthorized data access, illegal data access) –– att utan tillstånd skaffa sig tillgång till informa­tion i datorer eller att utan tillstånd ändra, ta bort eller lägga till informa­tion. –– Data­in­trång är ett brott enligt Brotts­balken och kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år. Lag­texten finns här, se kapi­tel 4, para­graf 9 c. –– Data­intrång och dator­bedräg­eri är de två specifikt it-rela­terade brotten i svensk lag.

– In English: Unauthorized data access or illegal data access, in Swedish dataintrång, is an explicitly it-related crime in Swedish law. The crime involves illegal acccess to information stored in computer systems, and also unauthorized changing, adding or deleting information in computer systems.  – For more summaries in English, please click at this link.