port

– port, anslutning –

  1. fysisk anslutning i form av ett uttag, oftast baktill på datorn, där man kan sätta in en kontakt – se seriell och parallell samt USB;
  2. logisk anslutning som används i internetprotokollet TCP/IP för hantering av programs kommunikation genom nätverket. Kallas också för network interface. – Systemet med portar och portnummer gör att flera program kan dela på samma förbindelse, även om trafiken är tät. – Program kan inte kommunicera direkt med ett IP‑nätverk, utan protokollet TCP (eller UDP) hanterar kommunikation mellan program över nätverk. Det är en funktion i applikationslagret. Varje program tilldelas ett portnummer som läggs till varje meddelande som en adresslapp tillsammans med det mottagande programmets IP‑adress. Mottagarens TCP eller UDP kan därför se till att meddelandet når rätt program. Internetprotokollet TCP/IP har portnummer från 0 till 65535. – Nummer 0 till 1023 har förbestämda funktioner som är samma på alla datorer. De kallas för well‑known ports, på svenska väldefinierade portar. Port 80 används till exempel för webbprotokollet HTTP, alltså för webbsidor. Portnumren från 1024 och uppåt kan delas ut fritt efter behov i varje dator. (Det förekommer att programmerare medvetet använder fel portnummer, till exempel för att lura brandväggar, men det kan ställa till problem). – Läs mer på Internetstiftelsens webbsidor – länk;
  3. to port – se porta.

[internet] [sammankoppling] [ändrad 7 april 2020]