port

port, anslutning –

  1. – fysisk anslutning i form av ett uttag, oftast baktill på datorn, där man kan sätta in en kontakt – se seriell och parallell;
  2. – logisk anslutning: flera program eller datorer i nät utbyter data genom en delad fysisk förbindelse – informationen lotsas till rätt mottagare med hjälp av en numrerad ”adresslapp”: portnumret. Internetprotokollet tcp/ip har portnummer från 0 till 65536. – Nummer 0 till 1024 har förbestämda funktioner som är samma på alla datorer. Port 80 används till exempel för webbprotokollet HTTP. Portnumren från 1025 och uppåt kan delas ut fritt efter behov i varje dator. (Det förekommer att programmerare medvetet använder fel portnummer, till exempel för att lura brandväggar, men det kan ställa till problem);
  3. – to port – se porta.