nätverk

system för sammankoppling av två eller flera datorer för att de ska kunna överföra data till varandra. Ordet används i flera huvudsakliga betydelser:

  • lokalt nätverk – nätverk som en dator på ett företag eller i ett hem är direkt ansluten till; även det trådlösa wi‑fi är ett lokalt nätverk;
  • – kommersiellt nätverk – ett regionalt nätverk eller stadsnät som främst är till för att ansluta kundernas datorer till internet (en internetoperatör). Mobiltelefonnäten är också sådana nätverk;
  • – det tekniska system som realiserar nätverket. Sådana system är komplexa strukturer som fungerar på flera nivåer – se OSI‑modellen. Exempel: wi‑fi och ethernet;
  • internet – som i själva verket är sammansatt av många lokala och kommersiella nätverk.

– Dessa fungerar tillsammans, inte var för sig: om du ansluter din dator till internet genom wi‑fi använder du ett lokalt nätverk som bland annat använder ethernet för att reglera trafiken i nätet, och det lokala nätverket är i sin tur anslutet till ett kommersiellt nätverk (eller ett mobilnät) som är anslutet till internet.

– Språkligt: Ordet nätverk användes före datornätverkens tid enbart om ett slags murverk. Det är engelska network som har fått oss att säga och skriva nätverk i stället för bara nät när det gäller datorer. Jämför med ord som elnätet eller telenätet. Och givetvis kan man säga datornät eller bara nät även om datornätverk.

[nätverk] [ändrad 19 november 2018]