nätverk

system för sammankoppling av två eller flera datorer för att de ska kunna överföra data till varandra. Ordet används i flera huvudsakliga betydelser:

  • lokalt nätverk – nätverk som en dator på ett företag eller i ett hem är direkt ansluten till; även det trådlösa wi‑fi är ett lokalt nätverk;
  • – kommersiellt nätverk – ett regionalt nätverk eller stadsnät som främst är till för att ansluta kundernas datorer till internet (en internetoperatör). Mobiltelefonnäten är också sådana nätverk;
  • – det tekniska system som realiserar nätverket. Sådana system är komplexa strukturer som fungerar på flera nivåer – se OSI‑modellen. Exempel: wi‑fi och ethernet;
  • internet – som i själva verket är sammansatt av många lokala och kommersiella nätverk.

– Dessa fungerar tillsammans, inte var för sig: om du ansluter din dator till internet genom wi‑fi använder du ett lokalt nätverk som bland annat använder ethernet för att reglera trafiken i nätet, och det lokala nätverket är i sin tur anslutet till ett kommersiellt nätverk (eller ett mobilnät) som är anslutet till internet.

– Språkligt: Ordet nätverk användes före datornätverkens tid enbart om ett slags murverk (se Nordisk familjebok från 1914). Det är engelska network som har fått oss att säga och skriva nätverk i stället för bara nät när det gäller datorer. Jämför med ord som elnätet och telenätet, som etablerades tidigare. – Det är ofta så att när man talar om nätverket menar man det lokala nätverket på arbetsplatsen, men när man talar om nätet menar man internet. Detta är ingen regel, men en klar tendens.

[nätverk] [ändrad 10 maj 2021]