baud

ett äldre mått på hastighet i dataöverföring, i synnerhet när man talar om modem för uppringda förbindelser. Termen har kommit ur bruk sedan sådana modem kom ur bruk, och var missvisande redan innan dess. – Baud är inte samma sak som bit per sekund, bps, som är en mer rättvisande måttenhet. Baud är en måttenhet som kommer från analog teknik, och en baud motsvarar en förändring av signalens till­stånd per sekund. Men i dataöverföring kan varje sådan förändring mot­svara flera bps. (Till exempel sände ett V.32-modem med 2 400 baud, men med 9 600 bps.) – Termen baud har namn efter den franska telegraf­isten Jean‑Maurice Emile Baudot (18451903 – se Wikipedia).

[datakommunikation] [ändrad 26 januari 2022]