analog

om information: inspelad eller avbildad som en kontinuerlig signal eller bild med steg­lösa för­­änd­ring­ar – alternativet till digital. – Analog information finns bland annat på vinylskivor, kassett­­band, videoband och kemisk film. Man kan säga att analoga upp­tag­ningar görs genom att det som man mäter eller spelar in direkt, eller genom flera led, påverkar mediet som lagrar informationen. Om man till exempel betraktar spåren på en LP‑skiva på nära håll ser man hur ljudspåren motsvarar förändringar i musiken. Djupt och brett spår betyder starkt ljud. Men digital upptagning innebär däremot att man först mäter ljus, ljud eller annat och sedan sparar mätvärdet, vanligtvis som ettor och nollor. Om man i ett mikroskop betraktar en musik‑CD eller en DVD får man ingen bild av vad som finns på disken. Det är bara en lång rad med små gropar som står för ettor och nollor: egenskaper som ljudstyrka och svärta måste därför anges genom kodning. – Exempel på analog kommunikation är traditionell radio, tv, telefon och det gamla NMT‑nätet. – Information i analog form har mellanlägen, medan digital teknik sparar informa­tion­en i form av hela tal med en på förhand bestämd noggrannhet. (Ett berg som mäts digitalt uppges vara antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen lite över, lite under eller ”ganska precis” 345 meter eller 346 meter.) – Nackdelen med analog information är att den försämras varje gång man kopierar den. Det är främst därför som datorer arbetar med digital teknik. Analoga inspelningar av bild eller musik är i original minst lika bra som digitala inspelningar, för­ut­satt att omständigheterna i övrigt är likvärdiga. Många hävdar dessutom att den digitala tekniken tar bort de finaste nyans­er­na. Men analoga inspelningar försämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem, och de kan inte kopieras utan kvalitetsförlust. Digitala inspelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läsbara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. – Ordet: Analog kommer av grekiska ana och logos. Det kan översättas med proportio­nell (mot), överensstämmande (med), likformig. Ordet har använts i vetenskap sedan början av 1800‑talet. Inom it har det använts sedan 1940‑talet som motsats till digital. (Strikt språkligt skulle motsatsen vara katalog, men orden analog och katalog har uppkommit oberoende av varandra.) Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra sammanhang stavas det analogue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

[fysik] [ljud och bild] [språktips] [ändrad 17 maj 2022]