bit

  1. – etta eller nolla – minsta enheten i binärt kodad in­formation. – När man talar om mängder av data heter det en bit, flera bit – ”60 giga­bit per sekund”. Talar man om några en­staka ettor och nollor kan man kalla dem för bitar, som i 32-bitars­system. – Om du för­kortar, skriv kbit för kilo­bit, Mbit för mega­bit och så vidare. (Mer under B (byte). – Åtta bit (eller bitar) blir en byte, uttalas ””bajt””. – Ordet: Bit lär vara en för­­­kort­ning för binary digit. Ordet bit myntades 1946 av den fram­­stående sta­tisti­kern John Tukey (1915–—2000, se länk);
  2. – alternativ topp­domän på inter­net, upp­byggd för att omöjlig­­göra censur. Finns sedan 2011. Mer exakt är det en pseudo­topp­domän, som är obe­ro­ende av det vanliga domän­namns­systemet dns. Det finns inga centrala kataloger över anslutna domäner, utan all adressinformation om domänen bit är utspridd i ett de­centraliserat system, peer-to-peer. All in­formation om bit-domänen är krypterad så att alla kan läsa in­formationen, men bara den som har nyckeln till en domän under bit kan ändra informationen. Tek­niken är be­släktad med den som an­vänds för krypto­valutan bit­coin. – Se dotbit.me.– – Läs också om Feed over email, Free net­work foundation, Hay­stack, inter­net­ridån, mesh­net, svart­kast och Telex (be­­tyd­else 2).

Dagens ord: 2013-05-02