bit

  1. – etta eller nolla – den minsta enheten i binärt kodad information. – När man talar om mängder av data heter det en bit, flera bit – ”60 gigabit per sekund”. Talar man om en­staka ettor och nollor kan man kalla dem för bitar, som i 32-bitars­system. – Om du för­kortar, skriv kbit för kilo­bit, Mbit för mega­bit och så vidare. (Mer under B (byte). – Åtta bit (eller bitar) blir en byte, uttalas ”bajt”. – Ordet: Bit lär vara en förkort­ning för binary digit. Ordet bit myntades 1946 av den fram­­stående sta­tisti­kern John Tukey (1915—2000, se länk);
  2. – en alternativ topp­domän på inter­net, upp­byggd för att omöjlig­­göra censur. Finns sedan 2011. Mer exakt är det en pseudotoppdomän, som är obe­ro­ende av det vanliga domän­namns­systemet DNS. Det finns inga centrala kataloger över anslutna domäner, utan all adressinformation om domänen bit är utspridd i ett decentraliserat system, peer‑to‑peer. All information om bit‑domänen är krypterad så att alla kan läsa informationen, men bara den som har nyckeln till en domän under bit kan ändra informationen. Tek­niken är be­släktad med den som an­vänds för kryptovalutan bitcoin. – Se dotbit.me. – Läs också om Feed over email, Free net­work foundation, Hay­stack, internet­ridån, mesh­net, svart­kast och Telex (be­­tyd­else 2).

[data] [datalagring] [domäner] [personlig integritet] [ändrad 17 mars 2019]

Dagens ord: 2013-05-02