set

  1. – i matematik: mängd – ett antal objekt som anses höra ihop. – Set är den engelska termen för den tyska matematikern Georg Cantors (18451918) term Menge som i Mengenlehre (mängdlära). Ordet Menge / mängd / set används oftast om matematiska tal, men det kan i princip användas om vilken samling materiella eller tänkta entiteter som helst, strukturerad eller ostrukturerad. (Försvenskningen ”sätt” förekommer, men rekommenderas inte.) – Se till exempel data setdatamängd;
  2. – lite gammalmodig engelsk beteckning på tekniska anordningar, till exempel TV set, som anses vara sammansatta av flera delar (i detta fall… antenn, mottagare, bildskärm, högtalare). Motsvarar i den betydelsen närmast svenska sats, men bör kanske hellre översättas med apparat;
  3. – även: uppsättning. – Det engelska ordet set har många andra betydelser.

[hårdvara] [matematik] [språktips] [ändrad 11 juni 2020]

baud

ett äldre mått på hastighet i dataöverföring, i synnerhet när man talar om modem för det vanliga telenätet. Termen bör undvikas. – Baud är inte samma sak som bit per sekund, bps, som är en mer rätt­­visande mått­­enhet. Baud är en mått­­enhet som kommer från analog teknik, och en baud motsvarar en för­­änd­ring av signalens till­stånd per sekund. Men i dataöverföring kan varje sådan förändring mot­svara flera bps. (Till exempel sände ett V.32-modem med 2 400 baud men med 9 600 bps.) – Termen baud har fått namn efter den franska telegraf­isten Jean-Maurice Emile Baudot (18451903se Wikipedia).

[datakommunikation] [ändrad 26 mars 2018]