set

  1. – i matematik: mängd – ett antal objekt som anses höra ihop. – Set är den engelska termen för den tyska matematikern Georg Cantors (18451918) term Menge som i Mengenlehre (mängdlära). Ordet Menge / mängd / set används oftast om matematiska tal, men det kan i princip användas om vilken samling materiella eller tänkta entiteter som helst, strukturerad eller ostrukturerad. (Försvenskningen ”sätt” förekommer, men rekommenderas inte.) – Se till exempel data setdatamängd;
  2. – lite gammalmodig engelsk beteckning på tekniska anordningar, till exempel TV set, som anses vara sammansatta av flera delar (i detta fall… antenn, mottagare, bildskärm, högtalare). Motsvarar i den betydelsen närmast svenska sats, men bör kanske hellre översättas med apparat;
  3. – även: uppsättning. – Det engelska ordet set har många andra betydelser.

[hårdvara] [matematik] [språktips] [ändrad 11 juni 2020]

baud

ett äldre mått på hastighet i dataöverföring, i synnerhet när man talar om modem för uppringda förbindelser. – Termen baud har kommit ur bruk sedan sådana modem försvann, och den var missvisande redan innan dess. – Baud är inte samma sak som bit per sekund, bps, som är en mer rättvisande måttenhet. Baud är en måttenhet som kommer från analog teknik, och en baud motsvarar en förändring av signalens tillstånd per sekund. Men i dataöverföring kan varje sådan förändring mot­svara flera bps. (Till exempel sände ett V.32‑modem med 2 400 baud, men med 9 600 bps.) – Termen baud har namn efter den franska telegrafisten Jean‑Maurice Emile Baudot (18451903 – se Wikipedia).

[datakommunikation] [ändrad 7 februari 2023]